Når man ene mand stiller sig op imod systemet

14. maj 2020, 13.18

Foto: Jakob Stigsen Andersen

FREDBERG-SAGEN Fra at være rebellen, til at blive helten, og nu fyret på gråt papir. Udsat for en ualmindelig hensynsløs fyring, af en hospitalsledelse som mere og mere udstiller sig selv.

Hver dag kan vi læse på diverse medier om Ulrich Fredberg, og det står mere og mere klart, at vi har mistet en fantastisk dygtig læge på sygehuset i Silkeborg. Manden som har været foregangsmand i at finde nye metoder til at opspore lungekræft i et tidligt stadie, har haft meget stor indsigt og sat patienter over systemet. Har haft stor opbakning fra kollegaer fagligt, det vises med alt tydelighed fra mange sider, og ikke bare fra hospitalet og kollegaer i Silkeborg, nej det er fra både tidligere og nuværende kollegaer i hele landet.

Hvordan kan sådan noget ske? Alle tal viser, at de metoder Ulrich Fredberg har benyttet, har været langt bedre og langt billigere i længden. Ikke bare viser det sig, at også mange flere patienter overlever med denne tidlige opsporing af lungekræft, mens den er også meget mere skånsom end den traditionelle højdosis CT.

Mandag kan vi så læse at medarbejdere på Silkeborg sygehus er bange for at sige deres mening! Så må der da være nogle alarmklokker der ringer for regionspolitikerne.

Jeg er blevet kontaktet af flere og flere borgere som er bekymret for vores hospital, er dette en »stille« lukning af hospitalet i Silkeborg? Har titlen som Danmarks bedste lille hospital 7 år i træk været en hæmsko for at lave en »stille« lukning af hospitalet? Ved at flytte den ene afdeling efter den anden til andre større hospitaler i regionen? Dette underbygges også ved, at Silkeborg hospital igen og igen, har stået sidst i køen når der skulle fordeles regionsmidler ud til alle regionens hospitaler.

Dansk Folkeparti Silkeborg bakker 100 % op om Ulrich Fredberg, og vi vil opfordre vores regionspolitikere til at forfølge denne sag helt op til toppen. Hvis vi skal tro hvad vi læser på alle medier, må der være et stort politisk flertal for at genansætte Ulrich Fredberg.

Det er i øvrigt et ønske fra vores side, at Silkeborg Hospital får deres egen ledelse, dermed fjernes den ledelse som tilsyneladende ikke vil Silkeborg Hospital det godt, og som har skræmt alle ansatte til ikke at måtte udtale sig i sagen.

Jeg som borger troede, at dette handlede om menneskeliv og ikke magten i de mørke korridorer, at redde menneskeliv ved en flad ledelsesstruktur, hvor viden deles og benyttes til patientens bedste ve og vel. Men her må jeg nøgternt konstaterer, at den nuværende ledelse ikke ønsker det handler om liv eller død, men om at overholde Sundhedsstyrelsens bestemmelser, og egne interesser, uagtet at der med lavdosis CT findes op mod 95% af lungekræfttilfældene i et tidligere stadie, frem for 75% ved røntgen.

Ulrich Fredberg du har fuld opbakning fra DF i Silkeborg. Tak for det store arbejde du udførte mens du var der.

Forkortet af redaktionen