Er vi på rette kurs i naturforvaltningen?

18. november 2019, 12.21

FORANDRINGER Lad mig være ærlig. Jeg er hverken forsker eller biolog. Ren amatør og desuden en ældre herre fra 1930. Har haft meget med naturen at gøre og holder af den. Er læge og har fungeret som sådan i 35 år. Har fisket med nordsøtrawler i Nordsøen og Nordatlanten, er jæger og har været udstationeret på Østgrønland i flere måneder. Desuden været skovejer og selv arbejdet i skoven i betragteligt omfang. Sidst men måske ikke mindst: formand for »Foreningen til Bevarelse af Tange Sø« 1995-2017, hvilket har givet indseende i mangt og meget. Både til alt held og det modsatte.

Kun disse data til læseres vurdering.

Tilsyneladende gør man i Danmark både statslig samt fra de grønne organisationers side og ikke mindre i kommunalt regi uhyre meget for at »bevare vor natur«. Jeg tvivler ikke på, at det er velment. Men næppe korrekt. De store påviselige ændringer i varme og nedbør, flora og fauna skal og må menneskene erkende. Selv om vi måske i visse forhold er medvirkende og medskyldige.

Det er kendsgerninger, at nedbøren og temperaturen øges. Også miljøet - både flora og fauna - påvirkes i deres vandringer og adfærd. Dokumentariske beviser er mangfoldige: vandløb oversvømmer, polare isområder smelter med yderligere oversvømmelser til følge. Ørneantallet i Danmark øges. Årsag? Vore havområder besøges af sjældnere havdyr. Ulv, mårhund, vaskebjørn og mink løber til »vor« natur i uønsket antal. Årsag måske diskutabel.

I vor påpasselighed over for vor natur, sigter vi imod status quo, trods den kendsgerning, at baggrunden for at netop vor natur skal være uændret, ved en ganske enkelt betragtning absolut er ved at ændre sig. Og det har man på rette sted ikke opdaget. I hvert fald ikke handlet efter. Med risiko for »uvejr« vil jeg pege på Gudenåens vandspejl. Der burde have været handlet.

Disse nye arbejdsbetingelser må vi erkende og indbygge i vore vedtægter. Vi må altså til dels acceptere, at vi skal tænke anderledes. Er vort mål status quo – men naturens er et andet, har vi et problem.

Ændrer vi ikke kurs, taber vi slaget. Dette er nuværende situation.