Ans

Borgere i kamp: Farten skal ned i Ans

Ans-Grønbæk Lokalråd og Silkeborg Kommune er gået sammen om en kampagne, der skal få farten ned på 40 kilometer i timen i Ans

2. januar 2020, 11.53

Jan Clifford Hansen opfordrer trafikanter til at sætte farten ned i Ans.

ANS Der køres for stærkt i Ans. Det mener lokalrådsformand Jan Clifford Hansen, og det mener også Silkeborg Kommune.

Ans-Grønbæk Lokalråd ville gerne have haft to markerede fodgængerovergange i byen for at bedre trafiksikkerheden. Nemlig på Søndermarksgade ved Gråsig og på Vestre Langgade. Det var kommunen ikke parat til at gå med til, fortæller Jan Clifford Hansen. Men kommunen vil gerne være med til at køre en kampagne her efter nytår. En lokal kampagne, hvor farten skal sænkes væsentligt især på Søndermarksgade og på Vestre Langgade.

Alt for høj fart...