Vi lytter og skal lytte til erhvervslivet

9. juni 2021, 12.25

ERHVERVSPOLITIK Nu da stormen er stilnet lidt af, synes jeg det er på sin plads, at jeg også kommenterer den debat, der har været om vores evne og vilje til at lytte til erhvervslivet.

Debatten er startet af min byråds-kollega Thomas Cordz, der oven på byrådets vedtagelse af arbejdsmarkedspolitikken tilkendegiver skuffelse over, at byrådet ikke lytter til erhvervslivet.

Jeg er helt enig i, at det skal vi selvfølgelig gøre. Det mener jeg faktisk også vi gør.

Den arbejdsmarkedspolitik vi vedtog i byrådet - efter enig indstilling fra kultur-, beskæftigelses- og sundhedsudvalget - havde været i høring i Erhverv Skanderborg.

Og de høringssvar, der kom, medførte faktisk, at vi i udvalget ændrede flere formuleringer i politikken.

Arbejdsmarkedspolitikken har fokus på arbejdsstyrken - til gavn for såvel erhvervslivet, den enkelte og samfundet som helhed. Arbejdsmarkedspolitikken er ikke en erhvervspolitik og har ikke erhvervsfremme som sit primære formål.

I det aktuelle 17.4-udvalg på erhvervsområdet (som vi begge har været med i), har vi arbejdet med netop med disse temaer. Det er her, målretningen ift. udviklingen af virksomhederne har været i fokus. Et erhvervsliv med gode vilkår, giver endnu bedre mulighed for beskæftigelse og udvikling af arbejdsstyrken, så de to politikkers samspil vil være vigtig fremadrettet.

Der er ingen tvivl om, at der i de senere år har været et større fokus på udvikling af borgeren og borgerens oplevelse af mødet med kommunen/jobcenteret. Det samme har vi i Skanderborg. Bl.a. er relationen til borgeren og borgerens oplevelse af at føle sig hjulpet afgørende i forhold til at opnå at blive en del af et arbejdsfællesskab - især for dem med mindst eller ingen arbejdsmarkedstilknytning.

Skanderborg Kommunes arbejdsmarkedspolitik flugter de beskæftigelsespolitiske mål, som er dynamiske, fordi de tages op til revision hvert år, men som samtidig er så tilpas robuste, at de matcher regerings mål for beskæftigelsesområdet og intentionerne i gældende lovgivning over tid. De beskæftigelsespolitiske mål for 2021 og de netop udmeldte for 2022 (enslydende for de to år) er som følger:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

2. Flere ledige skal opkvalificeres

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

I øvrigt foretages der løbende målinger på, hvordan det går med kommunens samarbejde med virksomhederne. I den seneste måling svarer 87,5% af de adspurgte virksomheder, at de ville anbefale andre virksomheder at samarbejde med jobcentret. En tilsvarende undersøgelse laves i forhold borgernes oplevelser med samarbejdet. Og resultaterne af disse undersøgelser giver også anledning til ændringer og justeringer i indsatserne.

Også I DI’s erhvervsklimaundersøgelse, er der faktisk en meget fin rating på kommunikation, samarbejde, sagsbehandlingstider mv.

Den seneste DI-undersøgelse placerede Skanderborg på en tredjeplads inden for kategorien Arbejdskraft. Her bliver vi netop målt på, hvor gode vi er til at forsyne virksomhederne med (op)kvalificeret arbejdskraft. En tredjeplads vidner alt andet lige om, at vi i Skanderborg Kommunes hidtidige arbejdsmarkedspolitik har taget virksomhederne som med-aktører yderst alvorligt.

I den reviderede arbejdsmarkedspolitik med overskriften »Et arbejdsliv for alle« tager vi det mindst lige så alvorligt.

Så alt i alt er det svært at genkende Thomas Cordtz’ billede af en kommune, der ikke lytter til erhvervslivet.

Det betyder ikke, at alt er perfekt.

Indlæser debat...