Derfor er vi medlemmer af Skøn på Silkeborg

16. februar 2021, 13.02

BYUDVIKLING Igen er foreningen skøn på Silkeborg på forsiden af MJA. Denne gang fordi et byrådsmedlem fra Venstre har udmeldt sig, hvilket han ikke går stille med.

»Foreningen har stadig sin berettigelse, men den skal være mere udviklingsorienteret i stedet for at være bagstræberisk« og »Jeg håber bare, at foreningen i højere grad vil være med til at præge den kommende udvikling fremfor at kritisere den udvikling, der for længst er sat i gang.«, siger Peter Nyegaard Jensen.

Søtorvet, Papirtårnet og planerne omkring Fredensgård er, efter vores mening, begrundelse nok til, at stoppe op, og gentænke og diskutere hvad det egentligt er for en by, vi efterlader til de kommende generationer

Jan Beck-Nielsen og Vivi Kjærgård

Det kan han jo i bund og grund have ret i, for det ikke nytter at dvæle i historien, og naturligvis skal vi have fokus på udviklingen fremadrettet. Men når vi ser nogle af resultaterne af de seneste års byplanlægning og byggerier i midtbyen, så er det bare hamrende nødvendigt at kigge bagud og lære af historien. For de samme fejl skal ikke begås igen!

Søtorvet, Papirtårnet og planerne omkring Fredensgård er, efter vores mening, begrundelse nok til, at stoppe op, og gentænke og diskutere hvad det egentligt er for en by, vi efterlader til de kommende generationer. Og her er borgergrupper som Skøn på Silkeborg vigtige, ikke kun i Silkeborg men for demokratiet generelt. Naturligvis skal dialogen ske på en måde, så debatten ikke bliver for skinger og man graver grøfter, men dialogen om så vigtige ting må og skal understøttes.

Om Skøn på Silkeborg promoverer Enhedslistens politik i Silkeborg, som Peter Nyegaard Jensen skriver, er vi ikke så sikre på. Måske er nogle bare mere aktive mellem valgperioderne end andre.

Vi har deltaget i flere møder i det upolitiske Skøn på Silkeborg, og selvom Enhedslisten og Nye Borgerlige ideologisk ligger så langt fra hinanden, som tænkes kan, så har vi aldrig følt os »truet«. Tværtimod har vi set, hørt og fået øjnene op for mange ting, som Nye Borgerlige sagtens ville kunne samarbejde om, hen over midten og helt ud på den anden fløj.

Læs også
Ét billede bragte byrådsmedlems sind i kog: Nu melder han sig ud af Skøn på Silkeborg
Abonnement
Læs også
Jeg opsiger mit medlemskab af Skøn på Silkeborg

Peter Nyegaard Jensen slutter i sit udmeldelses-skriv med at sige »Jeg håber, at Skøn på Silkeborg vil udvikle sig til en visionær og indflydelsesrig forening, hvor man balanceret evner at se igennem kompleksiteten med borgeres, grundejeres og investorers ønsker, så der reelt kan ske en fortsat positiv udvikling af vores kære Silkeborg.«

Læs også
Leder: Med indflydelse følger ansvar
Abonnement

Og det kan vi kun tilslutte os.

Vi vil fortsætte som medlemmer af Skøn på Silkeborg: vi holder af dialogen og demokratiet, og som alle andre i eller uden for Skøn på Silkeborg - af Silkeborg.