Hvad laver de mon på plejehjemmet når vi andre sover?

9. juli 2019, 11.53

NATTEVAGTER Hvad laver nattevagter på plejehjemmet mon, når vi andre sover? Er det forsvarligt med de få, der er på vagt? Hvad nu hvis der opstår noget alvorligt i løbet af natten? Disse og mange flere spørgsmål bliver ofte stillet. Derfor er Ældrerådet også glade for, at byrådet i Favrskov Kommune fulgte vor anbefaling og her i foråret fik lavet en samlet udredning om nattevagtsdækningen på plejecentrene her i Favrskov Kommune.

Den viser, at såvel beboere som pårørende og personale oplever, det er velfungerende. Der er ting, der kan justeres, men der er generelt stor tilfredshed med funktionen.

Hvad afgør det rette personalebehov for en relevant pleje af ældre? Hvad er etisk relevant at inddrage i overvejelser om plejebehov?

Er det borgernes behov, eller er det kommunens økonomiske resurser, der afgør tidsfastsættelsen til omsorg, hjælp og pleje?

Er et antal personer ansat i ældreplejen det rette udtryk for borgerens behov og ønsker?

Er personalets uddannelse, erfaring, fravær, sygdom ol. afgørende faktorer?

Er forhold som stigende antal demente og plejetyngden faktorer der indgår i vurderingerne?

Det bør der være langt mere styr på. Ældrerådet har derfor foreslået byrådet, at der i det kommende budget, afsættes penge til en udredningen om hvor mange varme hænder, der er brug for på kommunens plejehjem.

Der bliver de kommende år langt flere ældre også her i kommunen. Det er nu kommunen skal handle, for at sikre de nødvendige resurser også til fremtidens ældrepleje. En afdækning vil være et godt redskab til at vise noget af det fremtidige behov.