Plads til mere vand både i kloakrør - og i Gudenåen

21. januar 2020, 12.33

Foto: Jakob Stigsen Andersen

OVERSVØMMELSER I lørdagsavisen kunne jeg sidde og læse om takststigninger på spildevand i Skanderborg kommune, her hæver de bidraget på spildevand fra 38,13 kr. til 43,13 kr. Stigningen begrundes med, at der skal etableres større kloakrør for at kunne imødegå de større vandmængder, der kommer dels pga. klimaændringer samt en stigning i indbyggertal på 18 procent de kommende 16 år.

Det der undrer mig er, at man ikke fra de berørte kommuner kan indse, at det store rør (Gudenåen) også skal være større, det burde da være logik for børnehavebørn!!

Lige på siden før i avisen kunne jeg læse om et stort projekt i Bjerringbro, hvor man vil have etableret et stort projekt Åpromenade, jeg vil håbe, at de får det ordentligt gennemtænkt inden påbegyndelsen, så de ikke laver samme fadæse som her mellem Silkeborg og Kongensbro, hvor man også har lavet siddepladser og en pragtfuld træksti, men ak og ve den har været oversvømmet mere og mindre siden august måned. Ja ind imellem har vandet stået en halv meter over bænkene, og Trækstien har her stået under vand siden i september måned.

I forbindelse med etableringen af Trækstien blev der lagt nye rør under, som skulle aflede vandet fra grøfterne og ud i åen, men de virker lige modsat (leder vand ind på marker og grunde).

Så tag jer nu sammen kære politikere i Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Hammel og Randers kommuner og få løst problemet!