Fredberg-sagen: Et reality check

28. maj 2020, 12.36

FREDBERG-SAGEN Det er blevet svært at holde styr på sagen omkring Ulrich Fredberg og Regionshospitalet Silkeborg, så jeg vil lige ridse de vigtigste punkter op for alle:

- Ulrich Fredberg bliver pludseligt fyret via pressemeddelelse ledsaget af grove beskyldninger.

- Beskyldningerne bliver hurtigt trukket tilbage, men fyringen består.

- Fyringens faglige grundlag og »brist på patientsikkerheden« bliver modsagt af mange flere eksperter og fagpersoner, end dem der faktisk støtter op på den.

- Fyringens grundlag »samarbejdsproblemer« kan ikke dokumenteres med referater og bliver modsagt af tidligere hospitalsledelser samt en kæmpe gruppe medarbejdere og fagpersoner.

- Det viser sig, at den anerkendte professor Frede Olesen, tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse, har prøvet at advare regionsformanden for netop denne situation, der opstod ved fyringen af Ulrich Fredberg, men regionsformanden har hverken reageret eller sendt disse bekymringer videre til koncernledelsen.

- I ugerne efter fyringen strømmer talrige læserbreve ind i medierne fra fagpersoner og borgere som protesterer mod fyringen af Ulrich Fredberg og fremgangsmåden i denne sag.

- Hverken hospitalsledelsen, koncernledelsen eller regionsrådet anerkender disse problemer i tilstrækkelig omfang.

- Der dukker i mellemtid seriøse problemer med ytringsfriheden op, som i første omgang bliver ignoreret af koncernledelsen, men efter insisteren og en overvældende meningsmåling i en avis endelig bliver taget op - dog på intern vis og på den lange bane.

- Over 300 medarbejdere skriver deres bekymringer om en hospitalsledelse til regionsrådet og koncernens MED-system. Det eneste de får er en facilitator, som skal få samarbejdet til at fungere igen mellem en hospitalsledelse på 3 personer på den ene side og over 300 medarbejdere på den anden side.

- Regionsrådet holder sig trods mange forespørgsler på sidelinjen og ser ikke grund til at gribe ind i hele processen - bortset fra den ene facilitator, der skal løse hele problemet.

- En måned senere er vi ikke kommet en millimeter videre. Tværtimod er tilliden mellem ledelse og medarbejder kun blevet mindre og på absolut lavpunkt.

- I mellemtiden bliver hundredvis af patienter landet over skræmt fra vid og sans med genindkaldelse for en undersøgelse på et yderst tyndt fagligt grundlag, som i bund og grund stammer fra et ledelsesmæssigt svigt i en enkelt sygehusenhed.

- Der er stor forvirring blandt mange læger i hele landet hvad meningen nu er med retningslinjen omkring lungekræft og hvad der skal kvalificere til et pakkeforløb. Desuden er der tvivl om, hvorvidt vores lægefaglighed må spille en rolle.

Jeg tager min første sætning tilbage. Det er ikke spor svært at holde styr på sagen. Den falder fra hinanden fra alle sider. Vi mangler bare handling.