Genopret Gudenåen

Udgivet:27. maj 2019, 12.35

Læsetid:1 minut

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Kaj B. Olesen Kompagnivej 12, Randers

NATURGENOPRETNING Ved Skjern Å har lokalbefolkningen taget naturgenopretning til sig og ønsker mere genopretning, det vil nogle folkevalgte lokalpolitikere ikke og dermed nogle landspolitikere.

Det samme sker i Tange Sø-området, de sidder der i byråd, repræsentantskaber, bestyrelser osv. og dermed sker der intet. Så længe de kan fastholde vandmagasinet, fødet af vandet fra Gudenå, er deres privilegier sikret og det så på bekostning af biodiversitet og Gudenåens arter. De går ind for EU, men vil ikke efterleve tilsluttede regler som vandrammedirektivet.

Staten ved Folketinget gav i sin tid bevilling til opstemning, til dannelse af vandmagasin med afgrænsede arealer og udnyttelse af vandet til turbinedrift. Staten har en tilbagekøbsret, givet for sikring af Gudenåens vand kan flyde frit, hvis vandturbinedrift ophører. Find politikere, der ønsker biodiversitet og genopretning, eller frit løb af Gudenåens vand udenom Tange Sø til sikring af arterne.