Danmarks bedste nærdemokrati - også i Virklund?

18. juni 2019, 10.45

BUTIKKER Ved strukturreformen i 2007 besluttede daværende byrådspolitikere, at Silkeborg skulle have »Danmarks bedste nærdemokrati.«

For nylig vedtog det nuværende byråd: »I de kommende kommuneplaner vil vi arbejde for at koncentrere butikker, byliv og kommunale institutioner for at styrke omegnsbyernes mødesteder«. Det er populære og sympatiske hensigtserklæringer, som det naturligvis er bøvlet at efterleve, men heldigvis har Silkeborg Kommune et udvalg, der kan lægge en plan til at finde en vej ud af det. Det hedder Plan- og Vejudvalget (P&V).

I de sidste 10-15 år har der været tænkt tanker om at forvandle et stagneret industrikvarter i Virklund til et boligkvarter, og nu vil Brugsforeningen Tryg i Ry gerne lukke Dagli’Brugsen på Virklundvej og rive Idé Møblers gamle bygninger ned og etablere 3.000 m2 butik på Mørksøvej. Den er P&V helt med på.

Men hvordan håndterer Silkeborg Kommune så lokalbefolkningen?

P&V holdt et møde (den 12. marts) i Virklund og fremviste tre muligheder. 1: At fastholde og udvide det nuværende lokalcenter. 2: Etablering af en eller to butikker på Mørksøvej på 3.000 m2. 3: En butik på 1200 m2 på Mørksøvej til områdets forsyning.

I det skriftlige oplæg til mødet var planen med de 3.000 m2 stemplet med: »Anbefalet af Plan- og Vejudvalget«, så også de mest tungnemme kunne fatte det.

Imidlertid afslørede mødet, at en del borgere ikke var med på ideen, og at der også var mangler i den rapport om handelslivets vilkår, som P&V havde bekostet. Flest af de utilfredse røster kom fra repræsentanter for de ca. 3.000 beboere i det sydlige Virklund, der - med en massiv konkurrence fra pendlerbaserede dagligvarebutikker på Mørksøvej - nemt kunne regne ud, at så var det slut med detailhandel i deres lokalområde. Virklund har i alt ca. 3.500 indbyggere.

P&V´s formand forsikrede på mødet den 12. marts, at absolut intet var afgjort, og at man ville undersøge de ting, man havde udeladt, og at der naturligvis ville blive lyttet til lokalbefolkningen. Og så var der i øvrigt berammet et nyt møde i Virklund til august. Intet blev afgjort før det!

I MJA kunne man så den 4. juni læse, at hovedparten af de 34 høringssvar havde plæderet for at beholde detailhandlen i det nuværende centerområde, men P&V havde alligevel besluttet, at den skulle flyttes til industriområdet. Så nu slipper de handlende på Virklundvej for at skulle spekulere på, hvordan de tilpasser sig det eksisterende beboergrundlag, mens de 3.000 beboere bliver henvist til at tage turen ad Horsensvej til Mørksøvej. To lyskryds væk.

Demokrati betyder folkestyre, står der på byrådets hjemmeside, og nærdemokrati betyder …? Tja, måske er det i virkeligheden noget, der er et lille stykke fra at være demokrati? Det giver Plan- og Vejudvalget måske et svar på til mødet i august?

Forkortet af redaktionen