Et meget aktivt og afholdt menneske er gået bort

Poul Busk var blandt andet stærkt engageret Silkeborg Y's Men's Club, FDF og Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Them

Udgivet:04. marts 2019, 11.00

Læsetid:2 minutter

Poul Busk blev 84 år gammel.

4 år siden

MINDEORD Fra Svend Erik Simmelsgaard, medlem af Silkeborg Y's Men's Club, har vi modtaget følgende mindeord over Poul Busk:

Ved Poul Busks død har Silkeborg Y's Men's Club mistet et meget aktivt og meget afholdt og trofast medlem. Poul blev 84 år gammel.

Poul har været medlem af klubben siden 1965 og var det klubmedlem med den højeste anciennitet. Gennem årene har han været medlem af klubbens præsidie (bestyrelsen) fem gange, og været formand for adskillige arbejdsudvalg.

Containere til indsamling

Poul var et meget aktivt og hjælpsomt medlem og tog ivrigt del i klubbens mange aktiviteter. Her kan nævnes, at klubben i en årrække har fremstillet containere til indsamling af brugt tøj. Næsten hver uge stillede Poul i kedeldragt på Knud Andersens maskinværksted i det tidligere mejeri i Voel for at deltage i fremstillingen af disse. . Det er i årenes løb blevet til mere end 300 containere, som klubben har solgt til genbrugsbutikker og derved fået penge til klubbens forskellige støtteprojekter.

Han var med til sammen med de andre Y's Men's Clubber i byen at arrangere bankospil i Vestergadehallen med »Banko-Carl«. Det gav hvert året et godt overskud til klubbernes arbejde for børn og unge. Ligeledes var Poul var med, da klubben startede en månedlig annonceavis »Borg-Posten«, som blev en slags forløber for Ekstraposten.

Poul var udlært tømrer og blev derefter uddannet som arkitekt (konstruktør) på Haslev Håndværkerhøjskole. Efter forskellige stillinger i Brædstrup og Silkeborg blev Poul ansat i Silkeborg Kommune, hvor han arbejdede med byggesagsbehandling.

Hjertebarnet

Pouls hjertebarn var FDF. Han var med helt fra barndommen, hvor han var med forældrene på sommerlejre. I 1955 blev han i en alder af 21 år udnævnt til delingsfører. Han var kredsleder for FDF 1. kreds fra 1970 - 1980. Derefter var han formand for kredsbestyrelsen indtil 1990. FDF nød godt af Pouls uddannelse som tømrer og arkitekt. Han har lavet tegningerne til kredshuset på Almindsøvænget, som i mange år har været hjemsted for FDF 1. kreds. Han gik selv aktivt med i arbejdet sammen med en gruppe af frivillige forældre.

FDF's Møgelø har ligeledes nydt godt af Pouls akive liv. Han har været formand for Møgeløs bestyrelse gennem 30 år. Poul har tilbragt mange timer med tilsyn og reparationer af bygningerne på øen.

Endelig skal det nævnes, at Poul var med fra starten, da Kirkens Korshær for 10 år siden åbnede en genbrugsbutik i Them. Hver uge stillede Poul for at hjælpe med at hente og bringe møbler.

Mange vil savne Poul, og vore tanker går til hans kone Gerda og resten af Pouls familie med børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn.

Æret være Pouls minde.