Opråb fra Sejs-Svejbæk

5. september 2020, 08.05

KOMMUNEPLANEN Kære politikere, vægter I nærdemokratiet ærligt, og mener I at lokalbefolkningen er værd at lytte til, så stil ind på den frekvens vi forsøger at sende på. Vi har brug for at nå jer.

Der er tænkt gode boligprojekter ind i flere områder i kommunen. Når det drejer sig om Sejs-Svejbæk, er der den væsentlige omstændighed, at grænsen for vækst nu er nået. Ud over igangværende byggerier, er der udkast til to helt nye, større projekter, som bør vække dyb bekymring. Langt over 100 nye boliger i alt. Tænker man lavpraktikken og ikke mindst områdets beskaffenhed ned i detaljen, må man spørge sig selv om fornuften og etikken helt er glemt. Måske går det netop galt her? Måske derfor er vi lokale ikke altid de sjoveste at være sammen med - eksempelvis i forbindelse med borgermødet i tirsdags.

Udvikling og vækst er langt fra altid noget møg - faktisk har vi brug for det. Det er blot ikke et evigt gældende mantra. Der er andre langtidsholdbare værdier, som i netop denne situation bør invitere til skærpet opmærksomhed. Jord er en mangelvare, og der laves ikke mere af den. De naturområder og fredede arealer vi har, må ikke ende som beskedne frimærker, der næsten skal undskylde deres tilstedeværelse.

Vi bor i et af Danmarks smukkeste naturområder. Er det underligt, at vi har en stædig passion for ikke at ende med at få det, vi allermest frygter? Området er naturligt afgrænset på begge langsider af vand, skov, fredede arealer, og nu også en imponerende motorvej. Den lokale vejkapacitet er begrænset og allerede betydeligt belastet. Store skovstykker er lagt ned, nye vejgennemføringer, større bebyggede områder, små udstykninger, der visse steder skal bære muskuløse huse, i det der tidligere var sommerhusområder. Man vil gerne bygge drømmeboligen, og det er forståeligt. Åndehullerne bliver flittigt besøgt, og der er rift om pladsen til biler og mennesker. Uanset nye ideer til forøgelse, er flere udstykninger et skrækscenarie. Flere hundrede nye indbyggere skal serviceres med institutioner, skoler, transport, veje, indkøbsmuligheder osv. Vi vil opleve endnu mere trængsel og en mere nedtrampet natur, der skal bære et betydeligt større aftryk af mennesker.

Derfor, respektér og anerkend at vi passer på vore uerstattelige værdier. Kig i andre retninger i Silkeborg Kommune, hvor man ønsker sig byudvikling.

NB! Fristen for høringssvar er 12. oktober.