Regeringen tilsidesætter dyrevelfærden i ny lov

10. juni 2021, 11.56

NATURNATIONALPARKER Et flertal af Folketingets partier har netop vedtaget en ny lov om naturnationalparker fremsat af regeringen. Det lyder jo umiddelbart som en god ide at skabe flere naturnationalparker i Danmark, men kigger man nærmere, vil man opdage, at dyrevelfærden er fuldstændig fraværende.

Det kunne Venstre naturligvis ikke bakke op om. Og vi er faktisk ret uforstående overfor, at et flertal af Folketingets partier tilsyneladende ikke bekymrer sig mere om dyrenes ve og vel.

Det er ekstremt kritisabelt, at man fra statens side tillader en så elendig dyrevelfærd. Der bør gælde ens regler for alle

Anne Honoré Østergaard og Asger Christensen

Hensigten bag de nye naturparker er ellers god, for det er vigtigt, at vi gør en indsats for miljøet. Desværre tegner virkeligheden bare et helt andet billede af naturnationalparkerne end god naturpleje. Det så vi for nyligt i Mols Bjerge, hvor man lod køer sulte ihjel i naturens tjeneste. Det er helt grotesk. Var det samme sket hos en landmand, havde han mistet retten til at holde husdyr uden tøven.

Begrundelsen for de udsultede dyr er, at de er vilde, og derfor skal klare sig selv. Men køerne er ikke vilde. De lever i indhegning og er under statens varetægt.

Det er ekstremt kritisabelt, at man fra statens side tillader en så elendig dyrevelfærd. Der bør gælde ens regler for alle.

Venstre ville gerne have støttet forslaget om flere naturnationalparker. Derfor har vi tidligere fremsat et ændringsforslag, som skulle sikre, at dyrene ikke risikerer at sulte og lide. Men det var der desværre ikke opbakning til.

Det er helt uacceptabelt, at regeringen ikke vil efterleve dyrevelfærdsreglerne i statens egne naturnationalparker. En politisk holdning til, hvordan naturpleje forvaltes, bør aldrig trumfe Dyrevelfærdsloven.

Venstre vil naturligvis fortsat gøre, hvad vi kan for, at dyrene bliver behandlet ordentligt.

Indlæser debat...