DET ER DIT VALG - KV21

Lad os udvikle Ry

16. oktober 2021, 08.00

BYUDVIKLING Spørger i mig er fremtidens Ry stadig en naturskøn perle, det er attraktivt at bosætte sig i. Det er et sted, der kan, vil og tør udvikling og forandring. Det er fortsat en by med togforbindelse, et stærkt erhvervsliv, turisme og detailhandel. En by med stærkt kultur- og idrætsliv båret af lokale ildsjæle. Det er en by, der »fungerer i hverdagen« og hvor ung som gammel, børnefamilier og alt ind i mellem trives.

Men jeg tror også, at vi som by står i et vadested lige nu, mellem flere modsatrettede fremtidsscenarier og ønsker. Jeg oplever, at der er en del af borgerne i byen, som ønsker at Ry fortsat udvikler sig og åbner sig for nye muligheder, mens andre ønsker ikke at byen forandrer sig for meget.

For mig handler det om, at vi finder den rette balance i byudviklingen. Det konservative valgslogan er da også »En hverdag i balance«. For når hverdagen er i balance og fungerer, trives borgere, familier og erhvervslivet trives og byerne udvikles. Og det er også det vi skal skabe. En by i udvikling, men balance.

Jeg mener, vi skal sikre at Ry fortsat udvikler og sikre, at Ry også i fremtiden vil tiltrække nye borgere og gæster.

Jeg tror ikke, nogen enkelt person eller noget enkelt parti har 100% har svarene på hvordan. Men sammen kan vi! Det kræver stærkt samarbejde mellem borgere, foreninger og byråd og masser af lokalt engagement.

Vi skal fortsat udvikle Ry. Vi skal sikre attraktive vilkår for erhvervslivet og detailhandelen, og at vi faktisk får et ekstra supermarked i Ry Øst, men også at byen ikke knækker i to. Vi skal i takt med at den ny skole færdiggøres sikre etableringen af en svømmehal og udbygning af Ry Hallerne. Vi skal sikre kapaciteten i ældreplejen, tiltrække friplejehjem og sikre etablering af flere almennyttige boliger. Og vi skal have styr på infrastrukturen.

Ry har været en skøn og driftig by i 150 år. Lad os sikre, at den forsætter med det i 150 år mere.

Forkortet af redaktionen

Indlæser debat