Vi skal have klogere asfalt - ikke mere asfalt

14. august 2020, 14.55

VEJE Morten Dalgaard, Rasmus Munch og Tom Ebbe Jakobsen beskriver i MJA den 13. august den ganske korrekte iagttagelse, at der stadig ikke er fundet løsning på støjproblemerne fra motorvejen i Busjkelund/Hvinningdal-området.

Studerer man nyhederne de sidste mange måneder kunne man ellers blive foranlediget til at tro, at alt var i sin skønneste orden, for der skrives næsten ikke om problemet, og fra politisk side hører man absolut intet.

Og det til trods for, at vi stadig ikke har fået den motorvej vi blev lovet i forhold til projekteringen, og som stadig ikke har de støjdæmpende foranstaltninger som blev lovet.

Jeg forventer dog, at vi fra foråret og frem til næste års kommunalvalg begynder at se diverse indlæg fra valg-lystne politikere som - hvad de altid gør - fisker efter stemmer.

Jeg er dog lodret uenig i de 3 herres kommentar omkring forlængelsen af Vestre Højmarksvej, som de endda skriver bør fremrykkes. Jeg er af den overbevisning at dette projekt skal skrottes. Og det er der flere grunde til:

Forlængelsen blev ide-sat før motorvejen.

Det vil sige, at man har et projekt til små 100 millioner kroner som siden idefasen er blevet overhalet indenom af en motorvej, der ligesom Højmarksprojektet vil få start/slut samme sted som denne (Balle-Funder).

Man har utålelige og stadig uløste udfordringer med støj fra motorvejen, og dette vil man altså »krydre« med en forlængelse af Højmarksvejen - en vej som kommer til at gå parallelt med motorvejen, ca. 50-100 meter fra denne.

Kommunen arbejder år efter år med ganske betragtelige besparelser - igen i disse dage - alligevel planlægger man at bruge et absurd milionbeløb på en totalt ligegyldig stykke asfalt.

Højmarksforlængelsen vil gå gennem uberørt natur med masser af dyreliv (outdoorhovedstad?) og gennem/tæt på vandværket i Hvinningdal, hvorfra Silkeborg får størstedelen (hvis ikke al) sin drikkevand fra.

Og endelig skriver de 3 debattører, at forlængelsen vil afbøde kødannelser. Jeg har ikke set kødannelser ved Eidervej/Højmarksvej, ej heller ved Hvinningdalvej/Ringvejen og slet ikke på motorvejen.

Vi skal have klogere asfalt ikke mere asfalt - og så skal vi altså have politikere og myndigheder til at overholde de løfter de afgiver - også når der skal projekteres og bygges veje.