Friluftsglæder i sommerlandet

29. juli 2020, 11.55

Ved de smukke gederams har kommunen nænsomt nøjedes med at slå en smal kant. Grunden til at farverne er særlig flotte, er formodentlig, at blomsterne har lånt lidt af kvælstoffet fra landmandens bagvedliggende majsmark. Foto: Kaj Holst-Jørgensen

FRILUFTSLIV Mon ikke de fleste har oplevet, at der i sommer har været helt usædvanlig meget friluftsaktivitet. Og det bedste af det hele har, for undertegnede været, at se den fælles glæde over oplevelserne. På de daglige cykelture på naturstien fra Virklund til Vrads Station er undertegnede hver dag blevet mødt af både cyklende, gående og løbende, der stort set alle hilser og ønsker god tur, og enkelte får man en lille sludder med, f.eks. Ole, der arbejder ved Virklund Kirke, og derfor jævnligt henter vilde blomster langs naturstien til de smukke alterbuketter han laver. Ved Falkemanden i Sepstrup har der dagligt været stort fremmøde til forestillingerne, og ved Vrads Station, har både togvogne og restauration været særdeles velbesøgt, og det samme gælder overnatningsstederne med shelters, hvor man rigtig har hygget sig med bålmad.

Der skal også lyde en tak til Silkeborg Kommune for at bidrage til de gode turmuligheder. En henvendelse om, at undertegnede havde markeret ca. 50 ubehagelige huller og sænkninger i asfalten på naturstien med hvid spraymaling (Ikke grafitti!) blev omgående venligt og imødekommende besvaret med, at man snarest muligt ville sende en asfaltmand ud for at udbedre skaderne, og at man senere vil se, om der kunne gøres noget ved den farlige østkant af stien. Tak for den velvillige indstilling.

Og tak fordi kommunen i god tid før ferien slog rabatten på begge sider af naturstien, så de nysgerrige brændenælder ikke kunne angribe de fristende sommerbare ben. Tidspunktet for slåningen var optimalt, fordi de tidlige forårsblomster stort set var afblomstret, og fordi der så blev rigtig gode muligheder for, at de smukke sommerblomster rigtig kunne få lys og luft til at udfolde sig.