Leder: En cykelvenlig by - uden fanatisme

16. oktober 2020, 12.24

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Efter at have været truet af lukning genfødtes cyklistforbundet i Silkeborg for et par år siden og er nu mere aktivt end i mange år. Det betyder, at vi har fået en markant røst, der kommer med mange gode og spændende forslag til, hvordan Silkeborg kan blive mere cyklistvenlig - og fodgængervenlig.

Det fortalte formand Bjarne Petersen og Rasmus Bartholdy fra cyklistforbundet om i torsdagsavisen, og på tirsdag arrangerer foreningen debatmøde om emnet.

Der er rigtig gode grunde til at gøre byen mere cyklistvenlig og få flere folk op på de tohjulede. For det første har vi alle rigtig godt af lidt daglig motion - og regntøjet er opfundet, så cykelturene behøver ikke at begrænse sig til solskinsdage. Motion betyder rigtig meget for folkesundheden, og så er det rigtig godt med en cykeltur, når man skal vågne om morgenen på vej til arbejde. Og igen godt til at få andre tanker i hovedet, når turen hen på dagen går den modsatte vej.

Hvis flere tager cyklen til midtbyen, vil det også aflaste trafikpresset, der i perioder er ganske stort.

Cyklistforbundet påpeger behovet for supercykelstier - gode brede cykelstier, der bringer mennesker fra de store boligområder ind til midtbyen. Som - næsten - daglig cyklist mellem Sejs og Silkeborg gennem mere end 30 år kan jeg bekræfte, at en smal cykelstrimmel i vejsiden ikke er nok - men selvfølgelig langt bedre en ingenting. Cyklister overhaler også, ikke mindst efter elcyklernes indtog, men overhalinger lader sig ikke gøre uden en tur ud på kørebanen, når der kun er en smal cykelstrimmel til rådighed.

Der er rigtig gode grunde til at gøre byen mere cyklistvenlig og få flere folk op på de tohjulede

Bent Nørgaard

Det er værd at lytte til indsparkene fra cyklistforbundet. Ikke mindst for politikerne, når anlægskronerne skal prioriteres ved den årlige budgetlægning.

Men indimellem er der også grund til at minde cykelfolkets frontkæmpere om, at det er vigtigt at bevare jordforbindelsen. Vi har f.eks. set forslag fra dem om at lukke Sejsvej for biltrafik og sende bilisterne ud på lange miljøfjendske omveje. Også bilister, der skal bevæge sig i øst-vestgående retning gennem bymidten ønsker cyklistforbundet sendt ud på store omveje.

Der skal fortsat være plads til bilerne, også i bymidten. Dels af hensyn til handelslivet. Dels af hensyn til beboerne i midtbyen. Og så er det langt lettere at skabe forståelse for ønskerne fra cyklisterne, hvis de ikke bliver alt for fanatiske. Selvfølgelig ville det f.eks. være dejligt at få fredeliggjort de små veje mellem Drewsensvej og Vestergade, men den mulighed døde vist sammen med Drewsensvejs forlængelse mod vest. Derimod lyder det ikke helt dumt at få farten ned på disse smalle gader, om ikke til 30 km/t så til 40.