Eks-borgmester: Selvfølgelig skal Silkeborg Byråd satse på vækst

15. juli 2019, 13.07

BYUDVIKLING: »Vækst er ikke et mål i sig selv, det er et middel«, dette udtalte den sidste direktør i murer- og entreprenørfirmaet JME, da det krakkede. Han var indsat af kreditorerne for at redde, hvad reddes kunne, men det var for sent. Krakket trak dybe spor gennem Silkeborg, og var starten på kooperationens nedgangstider.

Silkeborg Byråd vil også gerne vækst. Vækst i indkomst og vækst i befolkning, for det giver optimisme, aktivitet og øget omsætning i lokalområdet. Dette scenarie skal sættes op imod det modsatte, fald i indkomst, fald i befolkningstal. Det er næsten oplagt, hvilken model, der lyder mest tiltalende.

Det er nu engang sjovest og mest spændende at bo i en kommune, der har råd og lyst til at lade ting ske, samtidig med at grundydelserne til børn, unge og ældre er nogenlunde i top.

Silkeborg - altså kommunen - har et godt image, ja har faktisk haft det i mange år, og jeg synes, at det nuværende byråd plejer imaget godt. Selvfølgelig er der diskussioner om højhuse, og hvor de skal bygges, men der er der jo overalt i Danmark.

Det er med et byråd som med en kniv. Debatten udfordrer byrådet til at gøre deres bedste, slibestenen sliber kniven til at være skarp. Så debatten er til gavn.

Er der da slet ikke nogen fælder i satsningen på vækst? Jo. Det værste er, hvis væksten stopper, og man ikke opdager det, førend det er for sent.

Dette gælder i særlig grad, hvis man har valgt at selvbudgettere sine kommende indtægter i budgettet, fremfor at følge det sikre, nemlig det (mindre) statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Derfor skal man være meget opmærksom på, hvordan tingene løbende udvikler sig i kommunen. Holder tendenserne, er der fortsat vækst i antal borgere, sælges der huse, er ledigheden fortsat lav, og bruges der ligeså mange penge som hidtil i lokalområdet. Hvis væksten stagnerer eller stopper, så kan man risikere, at det er 2-3 års fejlskud, som skal betales tilbage på en gang, samtidig med at udgifterne på social- og dagpengeområdet stiger. Det kan give en sneboldeffekt, som kan blive meget ubehagelig.

Silkeborg Byråd - og dermed jeg - prøvede dette i starten af 90erne. Efter mange års ubrudt vækst - 1% årligt over KLs fremskrivning, stoppede væksten, og vi opdagede det for sent. Arbejdsløsheden steg, og der kom voldsomme træk på de sociale konti, hvor ungdomsarbejdsløsheden var det største problem. Budgettet, som jo var noget mindre end det nuværende, skulle reduceres med 100 mio. kr. Det var ubehageligt, glansen gik af vores service, og jeg sagde til mig selv, at jeg aldrig ville bringe mig i en tilsvarende situation igen. Budgettet blev rettet op i løbet af 3-4 år, og resten af 90erne var der fuld kontrol over situationen.

Man skal ikke lade sig styre af fortiden, men man kan lære af den. Jeg bakker derfor helt og fuldt op om Silkeborg Byråds generelle vækstfilosofi, men husk at følge op på alle tegn på vækstnedgang, og reager derefter. Det er lidt ligesom at køre bil, hvis den begynder at slingre på grund af for meget fart, så let foden på speederen.