Hvad mener silkeborgenserne egentlig?

17. februar 2020, 13.38

FLERTALLET Der er flere borgere og byrådspolitikere, der gætter på, hvad »det tavse flertal« blandt borgerne mener om planerne for Fredensgårdbyggeriet med det 22 etagers højhus.

Det er jo helt rigtigt, som både Orla Madsen og byrådsmedlemmerne Mads Frandsen (V) og Johan Brødsgaard (R) har skrevet, at de borgere, der har blandet sig mest i debatten, ikke nødvendigvis kan siges at være repræsentative for alle borgere. Det er også rigtigt, at det ikke var de unge, der dominerede borgermøderne eller dominerer debatspalterne.

Man kan altid gætte på, om folk ikke siger noget, fordi de er enige eller uenige, i det andre siger, eller om de er helt ligeglade.

Der er vel kun én måde at finde ud af det på, nemlig ved at spørge de tavse. Det har vi faktisk mulighed for at gøre ved at lave en folkeafstemning blandt alle borgere bosiddende i Silkeborg kommune. Muligheden er af ret ny dato og endnu uprøvet her i kommunen.

Det er byrådet, der i givet fald skal træffe beslutning om afholdelse af en folkeafstemning. Mon der kan samles et flertal for det, eller vil flertallet af byrødderne hellere forblive i egen tro og egen ret til at træffe en så betydningsfuld beslutning om et centralt område i Silkeborg by uden at vide, hvad flertallet mener?