Vandet og det direkte demokrati

31. juli 2021, 08.23

TØRKETIDER Når man læser avisens debatsider, kan man opfatte slutningen af juli som en slags tørketid. I hvert fald når man befinder sig indendørs. Udendørs er det noget anderledes. Her har tørken udvikletsig til skybrud og som en naturlig følge heraf stiger vandene. Jeg er sikker på, at der er en del, der bor langs med vandvejene, der både måler vandstande og aflæser vandmålere og er klar til at give deres besyv med om vandstigningsbekæmpelse.

I avisen blandt journalisterne er der derfor også et øje på vandsøjlerne, så når der nu er tørke rent stofmæssigt, så er det ikke dårligt at have et fast diskussionspunkt.

Grødeskæring.

Og lige netop på det punkt er der en del, der er meget vidende om, at våde kældre kan undgås, hvis der skæres grøde i åen, og lige netop på det punkt kan videnskaben gå hen og lægge sig.

Jeg har ikke forstand på grødeskæringens nødvendighed og relevans. Til gengæld ved jeg en del om klimaforandringer og ændringernes betydning for blandt andet vandstigninger.

Mit ærinde er imidlertid et andet, for diskussionen falder fint inden for temaet »direkte demokrati«.

Når de stærkt engagerede mennesker i grødeskæring, der tilsyneladende har borgmesteren i deres hule hånd, påpeger, at de ved bedst, rejser det spørgsmålet, om de repræsenterer et »direkte demokrati«.

Det gør de naturligvis, fordi de som borgere rejser en problemstilling, der kan være relevant at skabe lydhørhed om, så der kan findes en løsning. Problemet opstår imidlertid, når den foreslåede løsning bliver en gentagelse af en løsning, som ingen andre rigtig tror på, og hvor indgrebet i den fælles natur påføres skader af større omfang end det problem, der søges løst.

En anden problemstilling i den lokale andedam er Luis da Silvas detronisering som byrådskandidat. En meget energisk kandidat, der som lokalrådsformand fremhæver, at han ønsker at bringe det lokale demokrati nærmere på kommunalbestyrelsens indsats, så der bliver bedre overensstemmelse mellem borgerne og de valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Er en sådan måde at tænke på længere væk fra eller tættere på et »direkte demokrati«?

Det er utvivlsomt tættere på, da formålet her er at reducere afstanden mellem borgerne og de politikere, der bygges ind i et repræsentativt demokrati, der forlængst er ophørt med at være repræsentativt, men fortrinsvis er den mest højtråbendes og økonomisk velfunderede del af befolkningens talerør.

Indlæser debat...