DET ER DIT VALG - KV21

Vi skal sikre mest velfærd for pengene

21. oktober 2021, 12.31

ØKONOMI I forbindelse med byrådsvalget og tilhørende valgkamp, er det helt naturligt, at snakken falder på velfærd og kommunens forbrug af midler. Jeg tror ikke, at der findes et eneste parti, som ikke ønsker at levere den bedste velfærd. Ligesom hos kommunes virksomhederne, så ønsker kommunen helt naturligt at yde det bedste overfor kunderne/borgerne.

Kommunen er nu altså en gang underlagt en grænse for, hvor meget den kan bruge. Dels er vi jo underlagt en serviceramme fra Christiansborg, og dels er vi underlagt vores eget budget. Dette medfører politiske prioriteringer med til- og fravalg.

Men jeg ved, at vi kan lære af virksomhederne som løbende tilpasser, tilretter arbejdsgange, bruger ny teknologi, ændrer organisation, fokuserer på optimering osv. Virksomhederne gør det for at få størst muligt overskud. Som kommune bør vi gøre det, for at få mest velfærd for de penge, der er til rådighed

Flemming Heiberg (V)

Efter min mening, så er løsningen ikke bare at råbe »flere penge«.

Selvfølgelig vil udgifterne til f.eks. ældreområdet eller socialområdet stige, som følge af flere »kunder«. Men jeg ved, at vi kan lære af virksomhederne som løbende tilpasser, tilretter arbejdsgange, bruger ny teknologi, ændrer organisation, fokuserer på optimering osv. Virksomhederne gør det for at få størst muligt overskud. Som kommune bør vi gøre det, for at få mest velfærd for de penge, der er til rådighed.

Måske udgifterne endda kunne falde og give »overskud« til andre projekter. Jeg så gerne, at vi kunne styrke en kultur, hvor det er ok at komme med tiltag og forslag, der vil vende dagligdagen på hovedet, lette hverdagen og styrke velfærdsområderne økonomisk.

Selvfølgelig med respekt for fagligheden. En sideeffekt ville måske også være en afhjælpning af udfordringen omkring rekruttering af medarbejdere til områderne.

Og lykkes det, så vinder vi alle.

Indlæser debat