Nye grønne veje i Silkeborg

8. juni 2019, 08.00

Ringvejen uden træer. Med træer vil der alt i alt ske et løft at den oplevelse, som vi vil have, når vi bevæger os igennem byen ad de gamle gader og veje.

Grøn Vejplan Træer har altid fascineret mig. Lige fra da jeg som dreng på Møllegade måtte klatre i naboens enormt høje (syntes jeg) kastanjetræ og senere som ung mand cyklede fra Skovløbervej i Lysbro mod Silkeborg ad Herningvej, gennem Lysbro Skov og her passerede de store vejtræer som stod langs vejen. De fleste træer blev så fældet, idet bilernes fremmarch og hastighed betød farlige sammenstød. Allerede dengang undrede jeg mig over, om det da virkelig var den eneste løsning bare lige at fælde træer, som har groet og vokset i mange år. Men sådan var det.

De sidste 25 år har træer fået en renæssance i vejløsninger, som skal forbedre sikkerheden, de såkaldt miljøprioriterede gennemkørselsveje. Vi har set det flere steder, for eksempel Julsøvej gennem Sejs, Ansvej, Sølystvej og Vestergade. Alle steder smukke anlæg som kombinerer et smukt vejtrace med en bedre trafiksikkerhed.

Det er også mit indtryk, at træer spiller en stor rolle i udformningen af de mange nye udstykninger, som i disse år laves i og omkring Silkeborg. En køretur gennem de nye boligområder viser, at der er fokus på, at tingene ikke blot skal være praktiske, men også smukke. Det tæt/lave byggeri er dog meget tæt visse steder.

Men der er jo masser af gader og veje som ikke kommer under begreberne miljøprioriterede gennemkørselsveje og ny udstykninger, nemlig de mange kilometer kommuneveje, som er lavet i sin tid med et formål, at flytte trafik. De ligger i dag slidte og brugte hen, lidt kedelige at se på.

Det er her, at jeg og Skøn på Silkeborg mener, der skal gøres en indsats. Vores forslag går i al sin enkelhed ud på, at hvor der er mulighed for at placere træer i vejen, langs de gamle veje, så skal man gøre det. Selvfølgelig skal det være trafiksikkert, men det kan der jo også findes løsninger på.

Der skal kort og godt udarbejdes en GRØN VEJPLAN.

Planen kan for eksempel være, at de næste 5 år vil byrådet bruge ca. 2 mio. kr. om året til at forskønne de gamle veje. Finansieringen kunne så være en vis procentdel af kommunens ejendomssalg, så succes på salgsfronten kaster noget af sig til det bestående. Det gør Silkeborg mere attraktiv over en bred bank, og vil øge den positive spiral, som Silkeborg er inde i.

Vi kunne jo starte med Ringvejen. Strækningen fra Kærsgårdsvej og til Randersvej. Der er græsrabatter de fleste steder, og fin plads til nye træer. Efter Silkeborg Kommune har overtaget Ringvejen, og fået en økonomisk kompensation for det, så er den værste trafik jo flyttet over på motorvejen, så nu kan man rigtig se, at den slidte og kedelige Ringvej trænger til en make-up.

Vi kunne så fortsætte med f. eks. Vestre Allé, Kejlstrupvej, Østre Allé, indkørslen til Ege Allé og resten af vore gamle bolig- og industriveje, som egner sig til beplantning. Alt i alt vil der ske et løft at den oplevelse, som vi vil have, når vi bevæger os igennem byen ad de gamle gader og veje.

Hvis Silkeborg Kommune synes det, så vil Skøn på Silkeborg da gerne bidrage til udformningen af et konkret udspil til en grøn vejplan.