Skove: Jeg kan ikke bakke op om SFs politik

Udgivet:25. januar 2022, 09.28

Læsetid:2 minutter

Af Hans Okholm Tidligere byrådsmedlem for SF i Silkeborg

SKOVE Jeg er i grunden ærgerlig over, at SF har fravalgt og opgivet Naturstyrelsens skovproduktion .

Det er jeg, fordi jeg mener, at man - både i forhold til klimakampen og til FSC-certificeret træproduktion til byggeri - faktisk afskriver vigtige elementer. Nemlig skovenes evne til at optage CO2, og til at der fremover skal importeres mere træ fra udlandet til byggeri.

Argumentet har været at biodiversitetskrisen var vigtigere. Og der er ingen tvivl om, atkrisen er reel. Men at det især skulle være statens skove, der skal levere på den dagsorden, er simpelthen en fejlkonklusion.

Det er det fordi, de processer og omlægninger der er foregået i de sidste 15 år med Naturstyrelsens implementering af principperne for naturnær skovdrift, har haft den virkning, at der er et væsentligt løft af biodiversitet i statens skove.

Alene det at statens skove er FSC-certificeret, har haft den ønskede virkning. Alle dræn er stoppet i skovene, derved opstår der mindre skovmoser rundt omkring. Førhen blev skovene ryddet for nedfaldne træer, og forøvrigt solgt til sankning for private. I dag efterlades væltede træer og der skabes lysåbninger for at fremme biodiversiteten. Der efterlades altid dele af de gamle træer ved omlægning.

Der plantes ikke altid i lige rækker ved nyplantning.

Der anvendes i højere grad den eksisterende naturlige plantevækst. Og der udlægges et større andel af urørt skov over en lidt længere periode, samtidig med at skovarealet generelt stiger.

Jeg er faktisk af den opfattelse, at Naturstyrelsens daværende planer med naturnær skovdrift over en lidt længere periode ville kunne levere både mere biodiversitet, men også en betydelig mængede FSC-certificeret tømmer, samt et værdifuldt bidrag til klimakampen.

Og jeg er af den opfattelse at kampen mellem biodiversitet og klimakampen er blevet til en kamp mellem forskellige universiteters miljøer, hvor det er blevet til et valg mellem det ene eller det andet.

Og det ærger mig, at SF ensidigt har valgt den vej. Samtidig ærgrer det mig, at det nu er blevet til en debat for og imod hegning af statens arealer.

Jeg synes faktisk, at klimakampen er langt vigtigere end en debat om hegning af arealerne for at få mere græsning i skovene.

Jeg synes faktisk også, at lokalproduceret flis er væsentligt i klimakampen, især i tider med stigende energipriser.

Så der er efter min overbevisning grund til at overveje, om ikke biodiversitetskrisen kan håndteres anderledes. Blandt andet på landbrugsarealer, som udgør ca 60 procent af arealet. Det ville gavne både viber, stære, lærker og harerne.

Jeg mener faktisk, at jeg kan dokumentere mit udsagn. Ikke kun ud fra min faglige viden gennem mange år, men ud fra den rapport som 3F fik udarbejdet i 2019, som klart dokumenterer min opfattelse. Rapportens faglige konklusioner svarer præcis til det, vi ser i dag og til den udvikling statens skove har gennemgået i de sidste 15-20 år.

Så beklager: Jeg kan ikke bakke op om SFs fravalg af skovproduktion og CO2 reduktion i statens skov til fordel for øget biodiversitet, som ville komme naturligt med indførslen af naturnær skovdrift i statens skove.