DET ER DIT VALG - KV21

Europarekord i affald - det kan vi gøre bedre

15. september 2021, 12.54

GENBRUG De fleste af os er rigtig gode til at sortere vores affald - både derhjemme og på genbrugspladsen. Det skal vi blive ved med. Men vi skal også have gjort noget ved den meget tvivlsomme ære, at vi er europamestre i at producere affald.

Hver borger i Skanderborg Kommune afleverede i 2020 hele 911 kilo affald i affaldsbeholderne og på genbrugspladsen. Det er 100 kilo mere end gennemsnittet for det øvrige Danmark og langt mere end vores nabolande.

Men kan vi overhovedet gøre noget i den enkelte husstand? Ja, der er faktisk nogle enkle greb, som kan mindske affaldsbunkerne

Claus Leick (SF)

Det er ikke noget Skanderborg Kommune kan ændre på alene og på kort sigt, men vi skal sammen med Odder Kommune i vores affaldsskab, Renosyd, gøre hvad vi kan i de kommende år for - sammen med borgere og virksomheder - at mindske affaldsmængderne. For at spare på ressourcerne og for at reducere CO2-udslippet.

Planen var faktisk, at det allerede skulle være sket. Renosyds vigtigste målsætning har de seneste år været at få affaldsmængderne ned. Corona har dog fået mange til at rydde grundigt op derhjemme og købe mere online, hvilket har øget affaldsmængderne pr. borger betragteligt.

Men kan vi overhovedet gøre noget i den enkelte husstand? Ja, der er faktisk nogle enkle greb, som kan mindske affaldsbunkerne:

Madaffald kan reduceres kraftigt. Det har et lokalt forsøg i Stjær vist her i foråret, hvor 12 familier reducerede deres restaffald med mere end en tredjedel - primært ved at undgå madspild ved at spise resterne, før de blev for gamle.

Haveaffald fylder en del i affaldsstatistikken, og her er der en rigtig win-win ved at beholde grene, blade mv. på sin grund. Enten til at producere kompost, lave kvashegn eller som muldtilskud i bedene.

Affaldsdata kan hjælpe og motivere os til at smide mindre ud. Hvis vi får adgang til data om vores affald på samme måde som vi får data om vores el-, varme- og vandforbrug, kan det have stor effekt. Borgerne i Skanderborg Kommune får i de kommende år adgang til deres affaldsdata fx på en app, hvor man kan se, om man har smidt mere eller mindre ud ift. sidste uge, sammenlignet med naboen eller de andre på vejen.

Byggematerialer ryger ofte til forbrænding, selvom de intet fejler. Renosyd har netop startet salg af brugte byggematerialer fra Værdicentralen i Odder. Det spor skal vi arbejde meget mere efter i de kommende år.

De kommunale og private arbejdspladser har også en helt central rolle med at mindske affaldsmængderne. Derfor skal Skanderborg Kommune styrke samarbejdet med de lokale virksomheder med fokus på klima og bæredygtige løsninger, så vi kan inspirere hinanden.

Selvfølgelig vil der fortsat være affald i vores beholdere. En del kan heldigvis genbruges og blive til nye produkter og den rest, der er tilbage, kan brændes og blive til grøn affaldsvarme og affaldsstrøm.