Sognerådspolitik for fuld udblæsning

17. januar 2020, 13.06

P-PLADS-STRID Silkeborg byråds plan- og vejudvalg er - hvis man skal tro mange læserbreve i Midtjyllands Avis - ikke lige populær hos alle borgere i kommunen. Medlemmerne gør ganske sikkert deres bedste for at træffe de rigtige afgørelser i de virkelig mange sager, de får forelagt på udvalgsmøderne. Men engang imellem kan man dog godt spørge sig selv - og forresten også dem - om der nu er både logik og omtanke i en truffen beslutning.

Jeg kan af og til få den tanke, at der blot er brugt et gummistempel, når de har nikket til en konkret sag uden måske - og jeg understreger måske - at have læst særlig grundigt på lektierne.

Derfor vil jeg tillade mig at nævne en - for uden tvivl mange borgere - banal sag om nedlæggelse af bare én parkeringsplads på Lille Søgade for at give den retmæssige ejer adgang til sin grund. Mine gode venner, ejerne af I/S Hotel Dania, Bent Jørgensen og Niels Hundebøll, Filskov, har siden marts 2017 søgt om tilladelse til at bruge et mindre areal ud mod Lille Søgade til brug for parkering på skift for medarbejdere på Hotel Dania og i Brasserie Underhuset. Men har gang på gang få afslag fra den tekniske forvaltning på rådhuset med denne begrundelse: »Hvis der meddeles adgangstilladelse til den ønskede parkeringsplads, vil der blive inddraget 1-2 offentlige parkeringspladser på Lille Søgade. Team-myndighed er som udgangspunkt ikke indstillet på at opgive offentlige parkeringspladser for at muliggøre etablering af parkeringspladser på naboejendomme for privates udnyttelse af deres ejendom«!!

Hotelejerne har gentagne gange gjort forvaltningen og byrådsmedlemmer opmærksom på, at de i forbindelse med opførelsen af et nyt parkeringsanlæg, hvortil der kun er adgang ved indkørsel fra Torvet, har nedlagt 15 parkeringspladser ud mod Lille Søgade og derfor medvirket til at lempe trafikpresset i Lille Søgade, hvilket embedsmændene ellers bekymrer sig meget om.

Desuden har de efter opfordring fra netop Silkeborg Kommune og uden omkostning for kommunekassen betalt for et trappeanlæg, der betyder at trafikanterne på Rådhus Vest og Lille Søgade har nem adgang til Torvet. »Skal afslaget opfattes som tak for at selskabet har imødekommet en indtrængende anmodning fra de kommunale myndigheder?« har budskabet lydt fra ejerne.

Der er ført mange resultatløse forhandlinger siden 2017 om denne for de fleste borgere at se banale sag, hvor ejerne mener at der er sket en grov krænkelse af den grundlovssikrede private ejendomsret og at den kommunale behandling tenderer chikane. For der er faktuelt decideret forkerte oplysninger i hele sagsfremstillingen fra forvaltningen, som har et forklaringsproblem.

Ikke desto har et overvejende flertal i plan- og vejudvalget her efter nytår 2020 besluttet at fastholde afslag til den ansøgte anmodning om vejadgangen og nedlæggelse af én p-plads, på trods af anbefaling fra udvalgsformand Hans Okholm, Silkeborg. Men de øvrige - »udenbys« - medlemmer Lars Hansen, Vium, Kuno Danielsen, Demstrup, Helge Sandorf Jacobsen, Gjern, Gitte Willumsen, Kragelund, Kasper Thomassen, Gjessø og Lars Faarup, Kragelund, deler samme opfattelse som forvaltningen. Ejerne er henvist til at klage til Vejdirektoratet. Eller komme til tegnebogen. Hvis de vil betale 60.675 kroner til parkeringsfonden i midtbyen, vil kommunen - er det forresten ikke alle vi borgere? - godt være med til at nedlægge én offentlig parkeringsplads, der i dag hindrer adgangen til en privat grund! Man er endda så generøs at fortælle, at der bliver givet stor rabat, eftersom normaltaksten for bidrag til p-fonden er 121.350 kr. Hvem sagde sognerådspolitik?

Ja sådan er det nye år startet og vi kan alle sammen synge det gamle revyvise »Ih, hvor er det kommunalt«. Men den kender udvalgsmedlemmerne og forvaltningen næppe.