En fuldstændig nytænkning af kollektiv transport

Udgivet:07. december 2022, 08.53

Læsetid:1 minut

Af Sven Møller Jensen. Bredsig 24 k Sorring

1 år siden

TRANSPORT Seniorrådet hilser med tilfredshed, at kommunen har tilført området ekstra midler, men beklager, at der trods det er behov for fortsatte besparelser.

Seniorrådet konstaterer, at man år efter år har fundet det nødvendigt at gennemføre besparelser, og vores bekymring går først og fremmest på, hvordan især vores ældre borgere får stadig sværere ved at få dækket behov for transport.

Vi ser mange paradokser, såsom manglende plads på visse tider og afgange, og rigtig mange busser, som tilsyneladende stort set kun befordrer chaufføren.

Der synes at være behov for en fuldstændig nytænkning, også set i lyset af målsætningen om en grønnere fremtid, såvel kommunalt, regionalt og nationalt.

Det kunne være en udfordring at indtænke, hvorledes den enorme ledige kapacitet i privatbilismen i langt højere grad kunne være en del af løsningen for borgernes generelle transportbehov.

Kan der udvikles ideer, som kunne gøre det mere attraktivt for alle parter i højere grad at udnytte de tusinder af tomme sæder i privatbilismen, som dagligt kunne være til rådighed?

Seniorrådet anbefaler derfor byrådet, at der hurtigst muligt foretages en gennemgribende analyse af den kollektive transport med henblik på reformer som sikrer, at borgerne får mulighed for den nødvendige transport, som borgerne har behov for.

Indlæser debat