600.000 kroner samlet ind til havørred-projekt

Projekt »Havørreden tilbage til Gudenåen« har samlet 600.000 kroner ind til projekt, der skal undersøge, hvad der er årsagen til havørredens store tilbagegang

21. januar 2020, 12.44

Det er sandsynligt, at en af årsagerne til havørrederens tilbagegang skyldes en øget dødelighed hos de smolt, der hvert år vandrer fra havørredens gydevandløb ud til havet gennem Gudenåen og Randers Fjord. En af teorierne går på, at det er skarven, der spiser fiskene, men man ved det ikke. Derfor laves der nu en undersøgelse. Foto: Jens Anker Tvedebrink

BJERRINGBRO Danmarks Sportsfiskerforbund har sammen med lokale lystfiskerforeninger, DTU Aqua og kommunerne langs Gudenåen taget initiativ til et projekt, der skal give svar på, hvorfor der bliver stadig færre havørreder i åen.

En af foreningerne er Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening og næstformand i foreningen og ini...