Ja, udlicitering er godt!

3. september 2019, 12.20

Formanden for 3F, Kai Høstrup, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, gør tingene ordentligt - med et læserbrev mod udlicitering. Det er naturligt, da han jo skal tale på vegne af sine medlemmer - men byrådet skal også gøre det bedst og billigst for borgerne, hvilket Kai Høstrups læserbrev så ikke bærer præg af.

Kai Høstrup ønsker at øge mængden af medarbejdere, der betales af skatteyderne.

Et simplificeret regnestykke. Kommunen udbyder en opgave. Både kommunen og en privat entreprenør byder en million som mindstebud. Her vil kommunen så overtage opgaven. Umiddelbart ser det jo fint ud - men hvor den private entreprenør måske har en fortjeneste på 200.000, samt betaler en skat af dette på ca. 50.000 i runde tal - så har kommunen et ekstra rådighedsbeløb på 200.000, idet de er en non-profit organisation, hvor de kan ansætte ekstra medarbejdere eller indkøbe flere maskiner eller måske distribuere pengene et helt andet sted hen! Altså en skattefinansieret model, hvor Kai Høstrup kan få ansat nogle flere i kommunen. Jeg kan da godt forstå han vil det! Ovennævnte har vi jo netop set på entreprenørgården, hvor f.eks. græsklipning og rottefængere blev kommunalt - efter et bud fra kommunen, der matchede den professionelle private aktør!

Kai Høstrup omtaler de private aktører som de rene medarbejdermishandlere der bla. forringer arbejdsmiljøet, hvilket naturligvis er noget sludder. De samme arbejdsregler gælder for de private og kommunale medarbejdere.

Udlicitering vil sikre den rigtige pris og holde aktørerne oppe på dupperne, så der til stadighed er en konkurrence her - og det behøver ikke gå ud over medarbejderne. Den private aktør er sandsynligvis mere professionel indenfor sit felt og kan udnytte sit produktionsapparat og lederpotentiale bedre. Bare se udliciteringen af vores veje, aldrig har de været bedre!

En anden fordel ved at udlicitere er, at kommunen slankes herunder ledelseslagene og forbruget bliver mere synligt. Medarbejderne bliver jo ikke arbejdsløse - de er bare i det private erhverv i stedet. Og ja, kommunen har tilsynspligten - det har de også overfor de ydelser som kommunen selv leverer.

Jeg er ikke fortaler for, at alt skal udliciteres. Kommunens kerneområder skal holdes på kommunale hænder, så borgene får en tryg behandling, i det system de er vant til. Men der hvor der kan skabes en større værdi for borgerne, skal kommunen som udgangspunkt altid tænke udlicitering.

Så ja, udlicitering betaler sig.