Grøn transport kræver kommunalt engagement i ladestandere

14. september 2021, 12.39

ELBILER Grøn transport Hvorfor vil regeringen forhindre kommunerne i at sikre bred dækning af ladestandere?

Den grønne omstilling er en af de største udfordringer, som vi står overfor frem mod 2030. Når man ser regeringens politiske ambitioner og forslag indenfor transportsektoren, kan man imidlertid godt tvivle på, at regeringen seriøst arbejder på at nå en 70 % reduktion af CO2 i 2030.

I de tætbefolkede områder omkring de større byer vil regeringens forslag formentlig dække behovet for flere ladestandere, men hvad med de øvrige områder i Danmark?

Kirstine Hannibal (V)

Salget af el- og plug-in-hybrid-biler udgør pt. 30 % af salget af nye biler. Det er væsentligt mere end forventet. Således har Energistyrelsen for nylig opjusteret skønnet for hvor mange el- og plug-in-hybrid-biler, der vil køre på vejene i 2030 til ca. 1 million. Regeringen har derfor meget naturligt udtrykt ønske om, at der skal være flere ladestandere på offentlige arealer i landets kommuner.

Til gengæld er det uforståeligt, at regeringen foreslår, at det alene skal være op til private virksomheder at sætte flere ladestandere op. Kommunerne må ikke medfinansiere ved eksempelvis at stille et vejstykke til rådighed. Udover at forslaget vil reducere det kommunale selvstyre, er der en reel risiko for, at der ikke kommer tilstrækkeligt mange ladere op alle steder eller i den hastighed som, der er behov for. Private virksomheder vil nemlig altid gå efter at få et ordentligt afkast på deres investeringer. Et nærliggende eksempel på denne problemstilling er den utilstrækkelige teledækning, som også borgere i Skanderborg Kommune kender til.

Ligesom veje er ladestandere en del af vores infrastruktur. Og det er, og skal fortsat være, et offentligt ansvar. I de tætbefolkede områder omkring de større byer vil regeringens forslag formentlig dække behovet for flere ladestandere, men hvad med de øvrige områder i Danmark?

Byrådet i Skanderborg Kommune har meget apropos igangsat et projekt under overskriften: Udvikling af landdistrikterne. Det må være et elementært krav, at alle borgere i kommunen skal have bedre muligheder for at leve mere klimavenligt eksempelvis ved at vælge at køre i elbil. Det forudsætter dog en bred dækning af ladestandere i kommunen.

Indlæser debat...