Midtjyske Meninger: Kirkegården som et fællesrum

17. juli 2019, 12.08

Foto: Jens Anker Tvedebrink

For en del år siden var jeg og min familie på ferie i Berlin. Vi var på rundtur i byen for at besøge nogle af de gængse seværdigheder og deriblandt også Mindesmærke for Europas myrdede jøder. Mindesmærket består af 2711 kasser støbt i beton i forskellige højder med smalle gange imellem.

For børnene var det også et sjovt sted, fordi det var fantastisk at løbe i gangene, gemme sig og lege labyrint. Og der var da også dem, der en sommerdag bredte et tæppe ud på en af kasserne og lagde sig for at nyde solen.

Men hverken leg eller solbadning var tilladt for det var jo et sted, hvor man udelukkende skulle huske mordet på jøderne. Men spørgsmålet har forfulgt mig lige siden: kan man da ikke ære de døde med leg og glæde over solen?

Forleden dag kunne man læse i Midtjyllands Avis, at der efterhånden er ved at være ret god plads på kirkegårdene fordi de fleste bliver kremeret og et urnegravsted fylder meget mindre end når hele kisten begraves.

Og spørgsmålet rejser sig så: Hvad kan eller skal man bruge den overskydende plads til? Skal der være blomster og jordbærbede, som man har på Svostrup Kirkegård? Skal man lave kirkegårdene til parker, som man går tur i sådan som man gør det på Assistens Kirkegården i København? Og kunne man ligefrem forestille sig, at der kunne være en legeplads i et ugeneret område af kirkegården, så også børn kunne have lyst til at færdes der, og det ville være naturligt at opholde sig der en søndag eftermiddag?

Elof Westergård, der er formand for Foreningen af Kirkegårdskultur, er optaget af, at kirkegården er et levende sted og et fælles rum til glæde for de levende.

Det er naturligvis vigtigt, at pårørende oplever kirkegården som deres sted, hvor de i ro og fred kan besøge familiemedlemmers gravsted, men der kan vel godt være flere forskellige slags »rum« på en kirkegård, når der nu er plads til det.

Og måske kunne kirkegården som et sted, hvor man mødes på tværs af generationer også være med til at gøre os lidt mere fortrolig med den del af livet. Det kunne i hvert fald være ønskeligt!