DET ER DIT VALG - KV21

Mere attraktivt at arbejde i ældreplejen

16. oktober 2021, 08.00

ÆLDREOMRÅDET I valgkampen kæmper partierne om at ville gøre mest for ældrepleje og sundhed. Et af de største problemer i ældreplejen er antallet af varme hænder. Det er simpelt hen svært at skaffe nye assistenter, men også fastholde de gamle.

Det skal gøres mere attraktivt at arbejde i ældreplejen. Det siger alle politikere, men næsten ingen anviser en vej! Højere løn er selvfølgelig én vej. Men vi kan jo ikke bare give 20% mere i løn. Arbejdsklimaet er helt sikkert også en farbar vej. Og det kan vi gøre noget ved.

Hvis arbejdspladsen ikke er attraktiv pga. ledelsen, skal der gøres noget. Lederne skal pålægges at gøre arbejdspladsen attraktiv. Vi kan starte med fratrædelsessamtaler. Hvis der på en arbejdsplads, det kan være et plejehjem, er stort gennemtræk, er der måske en årsag. Den årsag skal afdækkes. Hvis en medarbejder siger op, skal det gøres obligatorisk at høre hvorfor. Og det skal selvfølgelig ikke være den nærmeste leder, der skal forestå den fratrædelsessamtale. Det skal være den næste i hierarkiet!

Indlæser debat