Millionbevilling til fysioterapeut i Silkeborg

Merete Nørgaard Madsen har fået stort stipendium til ph.d.-projekt på Regionshospitalet Silkeborg

14. juli 2020, 13.00

Merete Nørgaard Madsen arbejder ved Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg.

STIPENDIUM: Merete Nørgaard Madsen, kommende ph.d.-studerende i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg, har modtaget et stipendium fra Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet, på 1.120.000 kr. til sit kommende ph.d.-projekt »Virker genoptræning efter total hoftealloplastik?«. Projektet skal undersøge om genoptræning efter indsættelse af et kunstigt hofteled giver patienterne et bedre resultat end ingen genoptræning. Baggrunden for projektet er, at det er forskelligt hvad man tilbydes af genoptræning efter operation med et kunstigt hofteled, og der er ikke forskning der viser om genoptræning virker til denne patientgruppe. Gruppen bag projektet forventer at resultaterne vil kunne bidrage til at optimere og ensarte genoptræningstilbuddet.

Udover dette stipendium har Merete Nørgaard Madsen også modtaget et stipendium fra Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling på 400.000 kr., 150.000 kr. fra Gigtforeningen, 450.000 kr. fra Graduate School, Health, Aarhus Universitet, samt 25.000 kr. fra Frimodt-Heineke Fonden. Alle bevillingerne skal bruges til at gennemføre ph.d.-projektet, der startes 1. september.

Merete Nørgaard Madsen er 51 år og bor med min ægtefælle i Haunstrup ved Herning. Hun er uddannet fysioterapeut og har ca. 20 års klinisk erfaring. Fra 2007-2014 var hun ansat på Idrætsklinikken, Regionshospitalet Silkeborg. Hun gennemførte Den sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved AU i 2016 og har efterfølgende været ansat ved Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

- Mit fokus er på klinisk forskning inden for det ortopædkirurgiske område. Min motivation for at forske er drevet af ønsket om at bidrage til, at alle patienter får det bedst mulige forløb, og at behandlingen, der tilbydes, er funderet på videnskabelig dokumentation, siger Merete Nørgaard Madsen. mtl