Voldsomme gebyrer - hjælp foreningsdanmark

10. oktober 2019, 12.21

GEBYRER Ingen er vel i tvivl om, at foreningerne i Danmark gør et stort og nyttigt arbejde på mange områder, og ikke mindst socialt har de stor betydning for sammenhængskraften i befolkningen på tværs af alle skel.

Det er derfor trist at se, hvordan de forskellige instanser har kastet deres »kærlighed« på de mange tusinde foreninger landet over.

Hvis man danner en forening, og håber på hjælp fra kommunen, er det et krav, at man har et CVR-nummer. Det betyder, at man skal registreres i CVR-registeret som en forening i Erhvervsregisteret. CVR-registeret kræver en NemKonto tilknyttet foreningen.

I banken bliver det, da vi jo taler om en forening, til en foreningskonto.

Har foreningen udgifter, hvilket langt de fleste foreninger har, det kan være forskellige idrætsredskaber eller værktøj til vedligehold, betaler medlemmerne kontingent.

I dagens Danmark er det nemmest og sikrest at betale via Mobile-Pay. Dermed undgår kassereren mistænkeliggørelse, og det efterfølgende regnskab bliver mere overskueligt. Hos Nets ændres det for en forenings vedkommende til My-Shop.

Det er så her, de forskellige instanser træder i karakter.

Hos Jyske Bank betales 300 kr. pr. kvartal for en foreningskonto, vil man havde adgang til kontoen via nettet, betales yderligere 250 kr. pr kvartal.

Nets forlanger 49 pr. måned og 75 øre pr. transaktion, hvilket ved mange arrangementer med salg af f.eks. kaffe også løber op. Det er dog ikke medtaget i det følgende.

Regnskabet for foreninger i Danmark starter derfor således:

Gebyrer 4 x 300 + 4 x 250 + 12 x 49 i alt 2.788 kr.

Dette beløb, som ikke er en ubetydelig del af det kontingent, som medlemmerne er villige til at betale, skal altså udredes, før man kan gå i gang med foreningens egentlige formål.

Især små foreninger, og dem er der mange af, bliver hårdt ramt, så hårdt at mange vælger at gå udenom systemet enten ved at fravælge Mobile-Pay eller en bankkonto og dermed støtte fra kommunen. I værste fald er vi tilbage til cigarkassesystemet hjemme hos kassereren.

Det skal til bankernes forsvar nævnes, at persondataloven giver dem en del ekstraarbejde med kontrol af bestyrelsesmedlemmer i de forskellige foreninger. En kontrol der foregår ofte, da mange foreninger skifter ud i bestyrelsen hvert år.

Vi må enten have en lovgivning, som begrænser gebyrer på foreninger, eller et bidrag til alle foreninger for at minimere de store beløb, foreningerne har mistet i de sidste tre år, hvor gebyrerne er kommet til.

Jeg vil lige til slut nævne, at ingen banker er interesserede i foreningskonti. Et forsøg på at flytte bank, resulterede i et krav om, at kassereren eller formandens private konti flyttede med.