Sundhedsstyrelsen: Mistanke om kræft kan gradbøjes

Brug af lavdosis CT af lunger i Danmark kan være vejen frem for at knække lungekræft - men der mangler »robust dokumentation« for fordele og ulemper, vurderer Sundhedsstyrelsen i ny redegørelse

24. november 2020, 15.43

Ulrich Fredberg blev blandt andet afskediget, fordi Region Midt mente, at en mistanke om lungekræft ikke kan gradbøjes, og at det derfor ikke er nok at tilbyde patienter med vage symptomer fra lungerne en lavdosis-skanning.

SILKEBORG Praktiserende læger må gradbøje mistanke om kræft og alle patienter med mindre symptomer som træthed eller ondt i skulderen skal ikke sendes i kræftpakker og højdosis skanninger.

Det er en central konklusion i en 10 sider lang redegørelse fra Sundhedsstyrelsen vedrørende brugen af lavdosis-skanning.

Dermed står det også klart, at instruksen til Silkeborg om at »mistanke om kræft ikke kan gradb...