Gør Sydbyen til en grøn oase

16. juli 2020, 11.42

Foto: Martin Ballund

TRAFIKKEN Et stort tema for trafikplanlægningen i Silkeborg er og har gennem mange år været afviklingen af trafikken ikke mindst ved jernbaneoverskæringen Frederiksberggade / Drewsensvej. Og ja - banen er en barriere for trafikken. Det kan man anskue negativt og det kan man anskue positivt.

Ingen tvivl om at togdriften er kommet for at blive de næste mange år, om end diesel forhåbentlig indenfor en overskuelig fremtid udskiftes med el-tog (opladning) eller brinttog. Togskinnerne østfra slutter jo ikke i Silkeborg idet man vestpå, via Herning, både kan komme til Skjern og Holstebro/Struer.

Jeg ved godt at mange er fastlåste af trafikken skal gå via Frederiksberggade over banen og længere nordpå gennem byen. Når man har været med i gamet i mange år (måske for nogen for mange år) er det svært at komme væk fra denne fastlåste ret så trafikerede vej gennem byen. Jeg vover alligevel det ene øje og mit forslag går på:

- luk Frederiksberggade af for gennemgående trafik

- etabler gang og cykeltunnel der hvor Frederiksberggade i dag krydser banen og renover de nuværende tunneler.

- erstat rundkørslen ved Frederiksberggade / Søndre Ringvej med en lysregulering og lad denne være den primære indkørsel til sydøstlige del af Sydbyen. Etableringen skal være sådan at man automatisk fra Horsensvej fortsætter af Søndre Ringvej

- etabler forlængelsen af Drewsensvej langs banen til Søndre Ringvej (beklager – den vej kommer før eller siden).

Herefter slipper hele Sydbyen øst og nord for hovedvej 52 for gennemgående trafik - herunder lastbiler - og området kan fremstå som en god og en grøn oase, der er en outdoor hovedstad værdig.

En positiv sidegevinst kan samtidig være at de mange der hidtil har skudt genvej via Frederiksberggade til Viborgvej, ikke længere belaster Chr. 8 vej og Viborgbroen med deres trafik. Mange vil i stedet kører via Nordre Ringvej eller tage turen via Drewsensvej og Nordskovvej.