Hvor skal aktiviteterne fra Kulturhuset fortsætte?

Udgivet:26. februar 2019, 12.03

Læsetid:4 minutter

I selskab med blandt andre Kulturhusets forperson, Rebecca Bjørnholt Arnaldo (t.v.) åbnede borgmester Steen Vindum (V) for tre år siden Café Venlig i Kulturhuset. Nu står bygningen på Hostrupsgade 14 til at blive solgt. Foto: Lars Work Kristensen

Lars Work Kristensen
Redaktionssekretær/journalist| +45 96 26 37 22 | lwk@herningfolkeblad.dk
Lars Work Kristensen
Redaktionssekretær/journalist| +45 96 26 37 22 | lwk@herningfolkeblad.dk
Fast layouter/redigerende på alle slags sider til den daglige avis og diverse tillæg. Med mange år som journalist "i marken" bag mig får jeg også af og til lejlighed til selv at skrive artikler - eller tage et aktuelt foto
Se flere artikler af Lars Work Kristensen

4 år siden

KULTURHUSET Kære Steen Vindum.

Da du for tre år siden indviede Café Venlig i Kulturhuset på Hostrupsgade, roste du i din åbningstale de frivillige kræfter for deres værdifulde indsats og udtrykte håb om, at det ville lykkes os at få skabt »en lille venlig oase for flygtninge såvel som danskere i alle aldre og fra alle dele af samfundet«.

Det ER lykkedes, skal jeg hilse og sige!

Vi har haft åbent i Café Venlig praktisk talt hver eneste onsdag eftermiddag siden til glæde ikke blot for talrige indvandrere/flygtninge, men også for en blandet flok af »indfødte«, der dels har hjulpet til, dels har sat pris på den fordringsløse venlighed, den afslappede dagligstue-stemning - og den gratis kaffe (og af og til sponseret kage).

Caféens egentlige tovholder-kerne har været ganske lille, og det har kun kunnet lade sig gøre at holde gratis-tilbuddet kørende, fordi det hurtigt blev en integreret del af selve Kulturhuset - også økonomisk. Andre brugere af huset er beredvilligt trådt til, når der har været brug for det, og caféens gæster har engageret sig i husets øvrige aktiviteter og er på kryds og tværs med til at sætte nye initiativer og aktiviteter i gang.

Denne frugtbare synergieffekt er symptomatisk for hele Kulturhusets virke: Folk i forskellige aldersgrupper, fra forskellige kulturer og med forskellige baggrunde mødes og skaber i fællesskab noget nyt - noget, som ikke ville være opstået, hvis dette fælles mødested ikke havde været der som det samlende punkt, hvor de enkelte personer og smågrupper kunne få deres initiativer, ideer og interesser til at smelte sammen til noget større.

På den måde har Kulturhuset gennem de seneste år været skueplads for brede, åbne - og gratis! - kulturtilbud som jazzkoncerter, månedlige jam-aftener, større musikarrangementer i haven, foredragsaftener og international nattekabaret - det sidste som led i By I Mørke forrige efterår.

Husets populære tilbud tæller også skrive/digte-café, tegne/nørkle-workshops, kurser i permakultur, havegruppe, kunstudstillinger samt undervisning i mavedans, meditation og yoga mm.

Med stor succes sørger skiftende kokke for vegansk fællesspisning - i samarbejde med Stop Madspild, der også flere gange om ugen afleverer overskudsmad i kassevis i et udhus, hvor restemaden frit kan hentes af alle med anstrengt økonomi. Nogenlunde samme princip gælder for Kulturhusets åbne byttemarked for genbrugstøj.

Dertil kommer mere fritidsprægede sociale aktiviteter som brætspilscafé, rollespilsklub, robådssejlads, værkstedsgruppe samt »snævrere« foreninger som LGBT, der bruger huset til møder og åben rådgivning.

Blandt vores samarbejdspartnere er derudover Alderslyst Action, UU Silkeborg, Folkemødet Silkeborg, KK44, International Gadeteaterfestival, Red Barnet samt biblioteket/Ungekulturhuset 1B/Campus Bindslevs Plads - og vi ved, at kommunale sagsbehandlere direkte henviser klienter til at søge råd, hjælp og selskab i Kulturhuset.

Desto mere ærgerligt - ja, katastrofalt! - er det, at Café Venlig og resten af Kulturhuset nu står til at skulle forlade den gamle lægebolig på Hostrupsgade. Ifølge et gammelt budgetforlig skal den kommunalt ejede bygning sælges, og vi har uformelt fået at vide, at lejekontrakten ikke vil blive yderligere forlænget, og at vi skal flytte 31. juli.

I mellemtiden har kommunen ofret 4-5 millioner kroner på at indrette Amaliegade 1B til decideret ungdomshus. Det bliver helt sikkert rigtig godt!

Men det virker, som om man i sin tid tænkte, at »vi lukker ét ungdomshus og åbner et andet, så det går lige op«. Uden tanke for, at Kulturhuset favner rigtig mange brugere over de 25 år, der er grænsen i ungdomshuset. Og uden at ænse vigtigheden af netop at mødes på tværs af alder og baggrund.

Mit spørgsmål til dig er derfor nu:

Hvad kan du foreslå at gøre for at sikre, at Kulturhusets aktiviteter kan fortsætte - samlet?

Allerbedst og mest oplagt ville det selvfølgelig være at lade paraplyforeningen blive på Hostrupsgade 14.

Men hvad kunne du forestille dig af konkrete alternativer? Er Kulturhuset tænkt med i planerne om et nyt »Kulturspinderi« i den gamle remise syd for banen? Eller ville det gamle elværk ved Møllegade være en mere realistisk mulighed?

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kigge indenfor i Kulturhuset og se noget af alt det gode, der foregår på stedet - og vi vil også rigtig gerne mødes med dig til en snak om fremtidsperspektiverne for Kulturhuset.