Hvorfor følger man ikke flertallet i grusgrav-sagen

Udgivet:01. december 2017, 09.49

Læsetid:2 minutter

Af Catrine Jensen Ravnholtvej 8, Silkeborg

Grusgrav Den 28/11 bragte Midtjyllands Avis en artikel om Jarl Gorridsens fire hårde uger i valgkampen. Han fortalte om, at han er blevet beskyldt for at have personlige interesser i to sager, hvoraf den ene er sagen om en grusgrav i Hjøllund. Jeg vil ikke sige, at Jarl Gorridsen har personlige interesser, for det ved jeg ikke noget om, men hvordan kan man næsten tænke andet, hvis man følger hans arbejde som formand i PMK-udvalget.

Sagen om delvis ophævelse af en lokalplan i Hjøllund var for anden gang på udvalgsmøde i mandags, og for anden gang stemte et flertal imod denne ophævelse. Den 10/10 var sagen nemlig på udvalgsmøde, og trods flertal imod ophævelse valgte Jarl Gorridsen at sende sagen på byrådsmøde. Et byrådsmøde, jeg før har skrevet om, hvor jeg satte spørgsmålstegn ved, om Silkeborg Kommune er styret af en diktator, da borgmesteren valgte at lukke sagen i byrådet, ved at sende det tilbage til udvalget.

Vi er altså ude i, at PMK-udvalget to gange har stemt imod ophævelse af en lokalplan, men alligevel er sagen ikke blevet afgjort endnu.

Hvis det ikke er personlig interesse, hvilken anden interesse har Jarl Gorridsen så i lige netop denne sag? Han siger jo blandt andet også i artiklen, at han aldrig har været i Hjøllund. Hvorfor skulle sagen ikke afgøres af flertallets stemme? Hverken første eller anden gang? Hvor mange gange skal sagen gå fra udvalg til byrådsmøde og tilbage igen, inden Jarl Gorridsen er tilfreds. Politik er jo sådan, at der findes beslutninger, som gør nogle folk utilfredse, for beslutningerne kan ikke altid tilfredsstille alle.

Det drejer sig om en lokalplan med storparceller. Hvorfor bliver disse grunde ikke sat til salg, så vi kan få noget byudvikling i Hjøllund? Byudvikling er så vigtig for blandt andet Jarl Gorridsen, men åbenbart ikke byudvikling uden for Silkeborg by. Hvorfor skal Hjøllund med tiden - bogstaveligt talt - ende som et hul i jorden? Vi kan ikke alle bo i de større byer, så det er vigtigt at holde gang i landsbyerne, og gør man virkelig det ved at ophæve en lokalplan med netop storparceller, så man i stedet kan grave efter råstoffer?

Jeg synes, at det sætter rigtig mange tanker i gang. Hvorfor har man udvalg i Silkeborg Kommune, hvis udvalgenes beslutninger ikke tæller? Hvorfor tæller 125 stemmer i Hjøllund og omegn ikke? Hvilke interesser har Jarl Gorridsen i at en lokalplan i Hjøllund bliver ophævet?

Er det hele i sidste ende styret af vores borgmester?

Spørgsmål jeg gerne vil stille ansigt til ansigt.