Trygheden for Silkeborgs sårbare trues af kortsigtede vikarløsninger

2. juli 2021, 12.44

VIKARER Vi kommer til jeres forældre, ægtefæller eller andre familiemedlemmer ved kritisk sygdom eller når de ligger for døden. Vi lindrer dem, vi rådgiver jer som familie og lægger altid et fagligt lyttende øre til. Vi kommer efter udskrivelse fra hjerteoperation, amputation eller anden alvorlig sygdom og hjælper jer tilbage til hverdagen. Vi har en koordinerende rolle i form af kontakt til de mange instanser, der bliver inddraget, når man bliver alvorlig syg. Hjemmeplejen, visitationen, hjælpemiddelafdelingen, praktiserende læge, sygehuset, Klinik for Lindrende Behandling, etc.

Hjemmesygeplejerskernes arbejdsopgaver er ofte uopsættelige

Vi har og har haft adskillige unge, nye og dygtige sygeplejersker, som vi gerne har villet beholde, men som har måttet søge væk, da de ikke blev tilbudt fast ansættelse

Hjemmesygeplejerskerne i Voel

og kan, hvis de ikke udføres, medføre, at borgere ville blive truet på både liv og førlighed. Det er årsagen til, at vi ikke kan strejke. Vi kan ikke bruge denne del af »Den Danske Model« for at opnå ligeløn og dermed mere værdsættelse af det arbejde, vi udfører som hjemmesygeplejersker.

År for år bliver opgaverne for en hjemmesygeplejerske mere komplekse. Patienter bliver udskrevet fra sygehusene tidligere end før og opgaver, som før blev udført af personale på sygehusene, varetages nu af hjemmesygeplejersker.

Komplekse opgaver tager tid og kræver indlevelse, faglighed og lydhørhed fra hjemmesygeplejersken. Vi oplever, at det er vigtigt, at man som borger føler sig mødt af hjemmesygeplejersken. Sundhed og sygdom er en privat sag, og for at tillid kan opstå, er det vigtigt at finde ind i et »fælles rum«. Dette tager tid.

Som hjemmesygeplejersker har vi altid haft fokus på, at mennesket som udgangspunkt ønsker at leve og varetage eget liv. Vi ved godt, at vi kun »inviteres indenfor«, når det er absolut nødvendigt. Derfor træder vi også varsomt og holder altid for øje, hvornår tiden er til at trække os igen.

Pga. de mangeartede opgaver, vi løser, er kontinuitet i vores besøg af største vigtighed og vi prioriterer det højt blandt os, i den faste stab af hjemmesygeplejersker. Vi oplever dog at have en stram normering og at man prøver at løse bemandingsproblemer med vikariater, som er svære at få besat. Vi har og har haft adskillige unge, nye og dygtige sygeplejersker, som vi gerne har villet beholde, men som har måttet søge væk, da de ikke blev tilbudt fast ansættelse. Derfor har vi ofte meget travle perioder. Perioder, hvor det i højere grad handler om at få vagtplanen til at gå op, end hensynet til at sikre det optimale behandlingsforløb.

Vi holder af vores arbejde og vi er mere værd.

Indlæser debat...