Strøtanker: Har jeg syndet?

12. september 2019, 11.21

STRØTANKER: Sidste weekend går aldrig i glemmebogen. I hvert fald ikke for mig. Min nevø skulle døbes, og jeg skulle være fadder. Jeg var pavestolt over det ansvar, min storebror havde betroet mig. Det var i sandhed en stor dag, men den foregik ikke uden komplikationer.

Bedst, som dåben er i gang, retter præsten blikket mod mig, og spørger noget i retningen af: »Vi...