Forvirring om hospitalsledelses pressemeddelelse

Pressemeddelelse fra hospitalsledelsen i Viborg skaber forvirring om tal og møder kritik

20. oktober 2020, 12.47

- Styrelsen for Patientsikkerhed har bedt os redegøre for hver af de 132 patienter, der blev genindkaldt til en højdosis CT, og det har vi gjort, siger regionens lægefaglige direktør Claus Brøckner Nielsen, der afviser kritik af pressemeddelelse.

SILKEBORG Der er tilsyneladende stor forvirring om, hvad status er for genindkaldelsen af 132 ud af 635 patienter i Silkeborg, som var undersøgt med lavdosis CT, men som blev indkaldt til en ny undersøgelse med højdosis CT med kontrast.

Patienterne blev genindkaldt, da hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt valgte at følge opstrammed...