Debat: Klimainvesteringer nu

11. april 2020, 13.52

INVESTERINGER Naturligvis er det vigtigste nu at få samfundet klaret igennem den værste krise i mands minde, og forhåbentlig overstået den på en god måde. Ingen tvivl om at den her pludselige opstående sundhedsrisiko, vil blive husket i al fremtid.

Det kinesiske tegn for krise består af to tegn. Dels fare og dels chance. Regering og Folketinget har sat en masse initiativer i gang for at opprioritere fokus på igangsættelse af væksten efter corona. Statsministeren og senest Dansk Industri har sagt det meget præcist. Krisen skal også bruges til at fremme den grønne omstilling.

CO2 udledningen er måske nok reduceret i et par måneder, men det varer jo ikke ved. Dagsordenen er, når det værste er overstået, at vi må gentænke vækst i et grønt perspektiv. Det må vi også forholde os til i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune er i gang med en vedtaget klimastrategi og skal nu i gang med klimahandlinger.

Regering og Folketinget har ophævet anlægsloftet i en aftale med KL. og der er mulighed for lånoptagning til anlæg, hvis der er behov.

Vi er af den opfattelse, at der må tænkes i umiddelbar igangsætning af lokale initiativer, for hurtigst muligt at få gang i ledige håndværkere m.fl. og skabe grøn omstilling.

Derfor en anbefaling til byrådet om at igangsætte og fremrykke renoveringsarbejder, som også har et klimaperspektiv. Vi har nogle konkrete ideer:

Hvad med at sætte gang i renoveringen af bygningerne på Silkeborg Bad? Granly trænger til en kærlig hånd. Det samme kan siges om societetsbygningen, hvor børnehaven og teatret holder til.

Hvad med Ferskvandscenteret? Enhver, der har kigget bare lidt nøje på bygningerne der, kan ved selvsyn se, at vinduer og facader trænger voldsomt.

Hvad med belysningen på alle sportsarealer rundt om i kommunen? Kunne de ikke opgraderes til LED belysning, som det skete med vejbelysningen for 8 år siden.

Så er der selvfølgelig fremrykningen af alment vedligehold på kommunale bygninger, hvor det er muligt.

Cykelstier er oplagte emner til fremrykning til etablering i 2020- 2021 i stedet for 2022/23

Samtidigt kan planen for supercykelstier iværksættes.

Flådestyring af kommunale biler, samt hurtigere udskiftning af bilpark til mere CO2-rigtige modeller er oplagte.

Hvorfor ikke indføre modeller for udbredelse af cykler og elcykler for at fremme cyklismen?

Alt i alt handler det om at få iværksat initiativer, som fremmer både beskæftigelsen og få håndteret en del af Silkeborg Kommunes muligheder for at forbedre klimaindsatsen lokalt.

Vi forestiller os, at Silkeborg Kommune aktivt bruger muligheden for et låneoptag på mellem 70-100 millioner kroner og dermed iværksætter initiativer, som forbedrer den fremadrettede drift, og at vi opprioriterer på klimaindsatsen. Dette er efter vores mening ikke et problem, da Silkeborg i forvejen er en af de danske kommuner med lavest låneoptag. Listen af initiativer er ikke udtømt med dette forslag - der er plads til flere.

Lad os komme i gang.

Forkortet af redaktionen