Arrogant og nedladende indlæg fra Thinggaard

2. juni 2020, 12.11

SYGEHUSET Svar på debatindlæg i MJA den 28.05.2020 af Viggo Thinggaard.

Viggo Thinggaard kommer i sit debatindlæg med beskyldninger og en insinuation om Teresa Jørgensen har politiske ambitioner i sit engagement i vores projekt STØT SILKEBORG SYGEHUS.

Den del af dit debatindlæg tager du selv med Teresa, som allerede har givet dig svar på tiltale.

Jeg vil forholde mig til resten af dine påstande og kommentere på dem.

Ja, vi er heldige, at vi har en haft en fast og aktiv støttegruppe i »Initiativgruppen til udbygning af Regionshospitalet Silkeborg«, hvor du i dit læserbrev påstår, at vi ikke har taget initiativ til at samarbejde med denne gruppe og spørger flere gange, hvorfor vi bringer en ny gruppe på banen, hvorfor vi opretter en parallel gruppe.

Til samarbejdet:

Som god socialdemokratisk partiformand taler du - igen - mod bedre vidende.

Det er måneder siden jeg henvendte mig til netop Initiativgruppen om et samarbejde. Svaret var i al sin enkelthed, at denne dygtigt arbejdende gruppe havde nogle meget konkrete opgaver at koncentrere sig om, og derfor ikke kunne engagere sig i en underskriftindsamling og vores projekt Støt Silkeborg Sygehus og den grupper der blev dannet, som siden opstart har 7.200 medlemmer.

Man understregede, at jo flere initiativer der blev taget for at sikre regionshospitalets fremtid, desto større ville sandsynligheden være for, at regionsrådet måtte yde de fornødne bevillinger til en hårdt tiltrængt renovering og udbygning af hospitalets bygningsmæssige faciliteter.

Til gruppen Støt Silkeborg Sygehus:

At »Initiativgruppen til udbygningen af Regionshospitalet« og vores gruppe har helt forskellige mål - det ved du, men skøjter let henover. Du burde have nærlæst om projektet på vores hjemmeside www.stotsilkeborgsygehus.com, så kunne du have sparet dig for mange af dine spørgsmål.

At sygehuset hedder Regionshospitalet Silkeborg, kan alle læse, når de besøger hospitalet - det står på gavlen. I daglig tale kalder vi det dog den mere mundrette udgave Silkeborg Sygehus. Vi trænger ikke til din belæring og heller ikke mening om, hvad vi kalder hverken vores gruppe eller projekt.

Jeg bryder mig på ingen måde om den arrogante og nedladende tone i dit læserbrev, for den virkelige sandhed er nok helt anderledes, end den du forsøger at bilde læserne ind. Jeg har dig mistænkt for at ville flytte fokus fra den møg-sag, som Hospitalsledelsen Midt, Viborg har bragt sig i.

Såfremt du ikke er opdateret på det centrale i sagen, kan informationen i et læserbrev fra Jørgen Winther, læge og regionsrådsmedlem, måske hjælpe dig på vej:

Lægefaglig direktør Claus Brøchner og hospitalsdirektør Thomas Balle har i en pressemeddelelse den 27. april om aftenen og dagen før fyringen beskyldt Fredberg for følgende:

1. Fredberg er løgner. Det kunne de to direktører dog ikke dokumentere og måtte tilbagekalde

2. Fredberg har bragt patientsikkerheden i fare for lungekræftpatienter. Det kunne heller ikke dokumenteres. Tvært imod!

3. Fredberg ville ikke underskrive et brev med genindkaldelse til patienter, der nu skulle undersøges igen, dog med en højdosis CT-skanning. Det er han i sin gode ret at nægte, idet han ikke er enig i brevets indhold.

4. Fredberg har på eget initiativ kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er han i sin gode ret til at gøre. Det er ikke forbudt.

Jørgen Winther var desuden bisidder på fyringsmødet tirsdag, den 28. april med de to direktører og siger, at han der oplevede de to direktørers inkompetence.

Håber herefter du har styr på, hvad sagen drejer sig om.

Når du nu nævner Teresas retorik overfor ansatte chefer i hospitalsenheden er under lavmålet, så burde du have nærlæst dit eget debatindlæg før offentliggørelsen.

Men kommentarerne til dit indlæg vælter ind på Facebook. Foreløbig har jeg ikke læst en eneste positiv bemærkning. Og med dit budskab kan du kun skade dit parti, Socialdemokraterne.

Så Viggo Thinggaard: Du er helt galt afmarcheret - også i denne sag. Jeg erindrer ikke at du har bakket op om protesterne mod ledende overlæge Ulrich Fredbergs uretfærdige fyring. Men det må du måske ikke for partiet?