Selvmordstruede: Livet er ikke altid et glansbillede

10. september 2019, 12.38

SELVMORD Den 10. september er »Verdens Selvmordsforebyggelsesdag«. Det er en dag, som vi skal markere, for at kaste lys over og gøre op med de tabuer, som er forbundet med selvmord, selvmordsforsøg og selvmordstanker. Det er langt fra altid let at åbne op og turde tale om svære følelser og mørke tanker. Men det er vejen frem, hvis vi som mennesker både skal kunne bede om hjælp eller række hånden frem for at hjælpe andre. Ofte kræver begge dele mod.

I Danmark dør ca. 600 mennesker hvert år pga. selvmord. Det er 600 for mange og en umådelig trist statistik. Mennesker med psykiske lidelser er i højrisikogruppe for at begå selvmord. Den triste sandhed er, at selvmord sker 20 gange oftere hos mennesker med psykiske lidelser sammenlignet med den øvrige befolkning, og risikoen for at begå selvmord er høj inden for alle psykiske lidelser. Det må og skal vi gøre bedre. Det er en klar prioritet for mig og for Venstre.

Da vi tilbage i 2017 forhandlede satspuljemidler, var det et klart ønske at styrke den tidligt forebyggende og opsporende indsats. Derfor er jeg glad for, at alle partierne bag satspuljen står bag det nyligt etablerede nationale partnerskab for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg.

Selvom vi med partnerskabet har styrket indsatsen for både opsporing og forebyggelse, kan vi ikke læne os tilbage og blot afvente resultaterne af partnerskabets indsats. Jeg er mor til tre børn, og jeg bliver bekymret, når jeg kan læse, at hver tiende 15-årige pige føler sig ensom. Vores unge er bl.a. udfordrede af præstationsforventninger.

Det gælder både 12-tals-pigerne, men også de mange unge mennesker, hvis humør og trivsel næres af antal likes på opslag på de sociale medier. Det er som om, nogen unge helt glemmer, at livet ikke leves i cyberspace, men i den virkelige verden, hvor ægte, oprigtige og varme relationer er den kraft, der skaber livsglæde, livsmod og den helt nødvendige robusthed, når livet går både op og ned. Her har vi en fælles opgave: forældre, skoler, kommuner og politikere og mange andre i at få fortalt de unge, at de ikke må lade sig styre af hverken karakterer eller likes.

Livet er ikke et glansbillede, som altid kan flashes perfekt på Facebook. Livet er en broget, men vidunderlig, størrelse. Lad os bruge bare lidt af dagen i dag til at tage en snak med vores unge mennesker om også at give sig selv lov til at have en off-dag, være glad for et syv-tal til eksamen og i særdeleshed lære at leve med, at alle indimellem begår fejl. Det er helt okay og behøver ikke være et tabu.