Politisk køb af syndsforladelse

20. maj 2020, 12.11

Foto: Jakob Stigsen Andersen

REGIONSHOSPITALET Med reformationens indførelse i 1536 var der ikke længere mulighed for at få syndsforladelse ved afladskøb. Dette gælder dog ikke i det politiske liv. Anders Kühnau mener åbenbart, at han med 30. mio kr. over de næste par år og 35 mio. over de næste 15 år kan råde bod på mere end 30-50 års manglende investeringer i Silkeborg Sygehus, efterladende en bygningsmasse som både med hensyn til interiør og exteriør mildest talt er i miserabel stand efter en 2020 standard.

Naturligvis er det hensigtsmæssigt med selv små investeringer, så vi som borgere ikke længe skal udsættes for nedfaldende bygningsdele. Der er bare ingen grund til den store taknemmelighed, idet disse beløb er utilstrækkelige til en gennemgribende renovering og modernisering af den nedslidte bygningsmasse. En dokumentation for dette udsagn kan fås ved at se i investeringsplanerne for regionens øvrige sygehuse, hvor der er afsat helt andre beløbsstørrelser.

Hvad er årsagen til dette lettere fidele pludselige adfærdsskift hos politikerne? Hvis man ikke accepterer, at det skyldes politikernes empatiske og godhjertede indstillinger overfor borgerne i Silkeborg - ja, så beskyldes man vel for at være konspirationsteoretiker. En anden mulighed kunne jo også være, at det var udtryk for en realistisk motivanalyse.

Det røde flertal i regionsrådet har i denne valgperiode været under stærkt pres fra borgerne i Silkeborg-Viborg området betinget af følgende elementer:

1. Manglende vedligehold af hospitalet. 2. Politisk betinget afskedigelse af ledende overlæge Ulrich Fredberg, Silkeborg Sygehus. 3. Store problemer med ytringsfriheden i regionen. 4. En konfliktsky regionsrådsformand. 5. Manglende afskedigelse af et problemskabende trekløver (måske firkløver) bestående af koncerndirektøren og hospitalsledelsen for Silkeborg-Viborg. 6. Et socialdemokratisk medlem af Regionsrådet, bosiddende i Silkeborg, tramper rundt i de politiske spinatbede og 7. Skandalen på børneafdelingen, Viborg

Alle disse elementer presser regionsrådsformanden - ikke mindst i lyset af det kommende regionsrådsvalg i 2021 - i forhold til en stor risiko for at miste posten. Da Covid-19 problemerne nu fylder mindre i medierne og dermed giver mere plads for omtale af regionens hovedfunktion, nemlig sundhedsvæsenet og alle talrige aktuelle problemer, kunne en slat penge være med til at købe lidt aflad i form af stemmer - håber man.

Det er svært at have respekt for et sådant politisk adfærdsmønster.