Søtømmerne opruster

10. maj 2021, 12.36

Foto: Steen Brogaard

Tange Det er velkendt, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) i årevis har haft det ekstreme og vanvittige mål, at få tømt den over 100 år gamle Tange Sø. DN skamrider både begrebet naturgenopretning og EUs Vandrammedirektiv i deres kamp mod søen og den eksisterende natur omkring søen.

Men én ting er sikkert: Tange Sø bliver ikke tømt eller på anden vis ødelagt uden voldsom modstand. Ikke kun fra undertegnede, men også fra store dele af den brede befolkning på tværs af partiskel

Kristian Pihl Lorentzen (V)

Nu slutter også Danmarks Sportsfiskerforbund sig til det ekstreme og naturfundamentalistiske krav om tømning af søen. Der lokkes med manipulerende billeder af ådalen og en såkaldt naturnationalpark.

Sørgeligt at de to foreninger ikke ønsker en balanceret løsning, der også tilgodeser Tange Søs enorme rekreative værdier, den eksisterende natur gennem mere end 100 år samt de store kulturhistoriske værdier, som er knyttet til Tange Sø og værk. Desuden trædes den brede befolknings ønsker om søens bevarelse totalt under fode.

Læs også
Sportsfiskerne: Gør tømt Tange Sø til nationalpark
Abonnement
Læs også
Gorridsen: Intet nyt i forslag fra fiskerne
Abonnement

Kampen om Tange Søs fremtid er langt fra forbi. Tværtimod går den ind i en afgørende fase, hvor søtømmerne tydeligvis opruster. Men én ting er sikkert: Tange Sø bliver ikke tømt eller på anden vis ødelagt uden voldsom modstand. Ikke kun fra undertegnede, men også fra store dele af den brede befolkning på tværs af partiskel.