Færre dispensationer - men hvorfor?

21. oktober 2020, 12.23

DISPENSATION I debatten om vækst og byudvikling er kommunen blevet kritiseret for at give for mange dispensationer, mens kommunen omvendt har forsvaret sig med, at der gives færre og færre.

Forleden var jeg til åbent hus på Stjernebebyggelsen på Lysbrolysningen, og det gav mig efterfølgende desværre anledning til at stille en række kritiske spørgsmål til kommunen vedrørende byggesagsbehandlingen og hele forløbet omkring byggeriet. Sagen minder påfaldende meget om sagen fra Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk, hvor kommunen efterfølgende fik en alvorlig irettesættelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der er i forbindelse med Lysbro-lysningen, så vidt jeg kan konstatere, ikke givet nogen dispensationer, og det skulle vel så betyde, at der kan være noget om kommunens udsagn om, at der gives færre og færre.

Men det er der måske en ganske enkel årsag til, og nedenstående eksempel kunne være en del af forklaringen på de færre dispensationer.

Den 22. november 2018 kl. 12:34 skriver en medarbejder ved forvaltningen en mail rundt til en lang række afdelinger ved kommunen med et udkast(!) til forslag til lokalplan 12 - 027 for et område ved Brunbakkevej, der blandt andet rummer et stykke meget debatteret fredsskov.

I mailen anmodes de mange afdelinger om at komme tilbage hurtigt med deres kommentarer til det, der kun er et udkast til forslag, der, når forslaget er færdigt, efterfølgende skal forelægges politikerne.

Få minutter efter sender samme medarbejder en mail til Birch Ejendomme med samme udkast til forslaget til lokalplan og beder om kommentarer. Og det understreges i mailen, at det er fortroligt og skal holdes indenfor Birch. Og denne mail sendes kun i kopi til to andre personer ved kommunen.

Området, der er tale om, var - og er her to år efter - ejet af kommunen.

Hvorfor skal en bestemt byggeudvikler orienteres og bedes om kommentarer længe før oplægget til et forslag er færdigt? Og det synes som om de mange afdelinger i kommunen, der bliver bedt om kommentarer, tilsyneladende ikke bliver orienteret om, at også Birch Ejendomme blev bedt om kommentarer.

Hvis det er udtryk for en normal praksis, at potentielle fremtidige ejere af et stykke kommunal jord kan medvirke til at skrive lokalplanen, inden man eventuelt køber jorden, skulle det da være underligt, hvis der efterfølgende skulle blive brug for at søge om dispensationer.

Gad vide om den service er til disposition for alle byggeudviklere og potentielle købere af jord, hvad enten det er kommunalt eller ej?