Kritisable forhold på vore plejecentre er kommunernes ansvar

14. juli 2020, 12.33

ÆLDREPLEJEN Det er både bedrøveligt og beskæmmede, at kritisable forhold igen er afsløret på flere plejecentre. Normalt bryder jeg mig ikke om Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen, som jeg vil betegne som »klassens uartige dreng«. Jeg vil dog sige Poul Madsen tak for, at han har bragt plejehjemssagerne frem. Pårørende, der har klaget gennem officielle kanaler, har ikke kunnet trænge igennem bureaukratiet. Bare træls at tingene kommer frem på denne måde.

At det offentlige har villet bremse offentlighedens kendskab ved fogedforbud er betænkeligt. Det, der foregår, skal altid kunne tåle dagens lys. At kommunen tillige vil retsforfølge journalister for at have bragt tingene frem under påberåbelse af, at kommunen vil beskytte den demente, hvor samtlige børn og en værge for den demente har medvirket til og accepteret optagelserne, er beskæmmende.

Ansvaret for det skete, som uden tvivl sker de fleste steder i Danmark, ligger hos byrådene og særlig borgmesteren. Her har mange byråd år efter år skåret ned på ældreområdet, selv om der bliver flere plejekrævende. Det er også tilfældet i særlig Silkeborg, Herning og Aarhus m.fl.

Silkeborg er en af de kommuner, der har sparet langt mest pr. 1000 indbyggere. Kommunerne er hos staten kompenseret det stigende antal ældre. Ubetænksomme byrådsmedlemmer har i uforståenhed som de glade givere brugt pengene på andre ting der ser flottere ud bl.a. i konkurrence med andre kommu- ner.

Eksempelvis har Aarhus Kommune sparet over 300 mio. kr. på ældreområdet for at bruge penge på andet. Som min gode ven, rådmand Jette Skive udtaler, går en besparelse på 300 mio. kr. ikke upåagtet hen i selv en kommune som Aarhus. Når antallet af plejekrævende samtidig stiger, kan der ikke udføres samme service. Byrådsmedlemmerne forstår ikke, at det ikke »bare er ældre mennesker«, men personer der har en eller flere lidelse, der kræver pleje 24 timer i døgnet.

Selvfølgelig er problemet ikke blot penge, men også kulturen og medarbejderne på området. Kommunerne fremelsker og foretrækker desværre forkerte skrivebordsledere der kan spare og opfylde de mål, som kommunerne opstiller. Jeg så hellere, de tog hensyn til vore ældre og syge. Heldigvis har plejeområdet mange gode mennesker. Selvfølgelig er der også enkelte, der aldrig skulle have arbejdet i plejesektoren.

Men det er urimeligt, at plejepersonalet ikke har tid til at bruge deres faglighed og måske ligefrem af de pårørende, der har svært ved at blive hørt, i frustration bliver overfuset. At der så igen er færre, der vil uddannes og arbejde i plejesektoren, er forståeligt.

Derfor vil jeg opfordre byrådsmedlemmerne til at bruge de midler, der er nødvendige til at give vore syge og ældre medborgere en værdig pleje. Lad jer ikke foranledige til flotte prestigeting sammen med en borgmester. Det er jer, der har hovedansvaret for det skete.