Tange Sø - og sportsfiskernes position

17. maj 2021, 12.39

Tange Lørdag den 15. maj fortæller formanden for Danmarks Sportsfiskerforening (DSF), Torben Kaas, at DSF nu vil lancere nedlægning af Tange Sø som en nationalpark med det nordiske navn »Gudernes å-dal«.

.... og lige meget hvor mange pæne ord, det pakkes ind i, så er det en kamp for at få flere kilometer fiskevand til deres medlemmer

Jarl Gorridsen

Der er ikke noget nyt i forslaget, men et navn med association til ase-guderne kan naturligvis skabe noget sympati. Derudover er alt sammen det samme: Fiskerne ønsker endnu flere kilometer fiskevand udover de mange hundreder, de allerede har, og der er ingen sympati for lokal natur, kultur og store rekreative værdier, som ca. 17.000 borgere og mange besøgende i Midtjylland har nydt i 100 år.

Én ting er dog nyt - og det skal Torben Kaas anerkendes for - DSF indrømmer nu for åbent tæppe, at den »brusende flod«, der i mange år har været metaforisk beskrevet, ikke har bund i virkeligheden. Utallige tilbagevisninger med billeddokumentation fra før Tangeværket viser en helt almindelige Gudenå, der stille flyder gennem enge og marker. Skal dette stykke å nogensinde blive til brusende flod, skal det fyldes med sand og sten og bearbejdes med store maskiner for at gavne fiske-interesser. Gad vide, hvordan et sådan åløb vil klare de store vandmængder, når vi ser, at strækningen mellem Silkeborg og Kongensbro har oversvømmelser hvert år?

Læs også
Gudenåen er national naturarv

I det nyligt overstående arbejde i ministerens arbejdsgruppe, måtte DSF og Danmarks Naturfredningsforening sande, at både Viborg og Silkeborg kommuner ønsker at bevare søen og de rekreative kvaliteter - sammen med ejerne, de lokale borgere og to af de store lokale fiskeforeninger, der jo kender området og søens kvaliteter - også som fiskedestination.

Sandheden i DSF handler også om en faldende medlemsskare. Af de ca. 200.000 danskere, der løser fisketegn, melder kilder om kun 15.000 - 17.000 medlemmer af DSF. Altså i realiteten en langt mindre interessegruppe end et meget stort lokalområde. Prøv desuden at se på deres blad og deres digitale medier - der er laksefiskeri og havørredfiskeri de store emner … men hvad med alle de andre fiskere, der værdsætter søer, moler, strand og hav?

Striden om søen har varet i mange år, og vi kan se, at den ikke er forbi, selvom vi er mange, der har illustreret, hvordan forskellige løsninger kunne skabe bedre vandring og tilgodese flere interesser. Nu melder DSF rent flag - de vil kun deres egen foretrukne løsning, og lige meget hvor mange pæne ord, det pakkes ind i, så er det en kamp for at få flere kilometer fiskevand til deres medlemmer. Imens arbejder vi andre videre på at finde kompromiserne.