Sundhed og overvægt - en fælles sag

16. juli 2019, 12.05

SUNDHEDSINDSATS Der er mange grunde til, at det giver mening at se på, hvordan vi begrænser og nedbringer antallet af svært overvægtige. Først og fremmest fordi overvægt øger risikoen for en række alvorlige følgesygdomme som for eksempel hjertesygdomme, diabetes, kræft, depression, og fordi det ofte forringer livskvaliteten for den enkelte. Men samfundet vil også spare milliarder i mindre forbrug af for eksempel sundhedsydelser, hvis vi bliver bedre til at forebygge og behandle overvægt.

Hertil kommer, at forebyggelse af sygdom og sygedage som følge af svær overvægt er en af vejene til at udvide den arbejdsstyrke, vi har så hårdt brug for at gøre større. Svær overvægt er nemlig et af de sygdomsområder, som ifølge statistikkerne medfører mange sygedage.

For at sætte fokus på forebyggelse er Dansk Erhverv derfor med i række partnerskaber bl.a. Rådet for Sund Mad og Forum for Fødevarereklamer, som har et kodeks om ikke at reklamere for fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt i medier, der henvender sig til børn.

Desuden mener vi, at kommunerne generelt bør forpligtes mere til at sætte konkrete mål for forebyggelse, og at der laves en systematisk opfølgning på kommunernes indsats. Et af de områder, hvor kommunerne kunne sætte ind, er ved styrke sundhedsplejen og lave et generelt kompetenceløft af det sundhedsfaglige personale inden for blandt andet svær overvægt, så de får de rigtige værktøjer og viden til at hjælpe.

Forebyggelse gør det dog ikke alene. Der også behov for at styrke behandlingsindsatsen og løfte vidensniveauet omkring effektive behandlingstilbud for svær overvægt, hvilket en ekspertgruppe bestående af førende forskere og læger også anbefaler. Ligesom det skal anerkendes, at svær overvægt kan være en kronisk tilstand og et bredt fælles ansvar, som derfor også kræver et behandlingstilbud, der tager højde for den enkeltes livssituation og sikrer, at der sker den rette tværfaglige behandling i hele forløbet.