Alle broer står under vand og kældre oversvømmes

17. oktober 2019, 12.42

Privatfoto fra Ansvej

OVERSVØMMELSE Hvad gør man for at få vandstanden ned i Silkeborg Langsø og i hele Gudenåsystemet?

Grunden til dette læserbrev er, at jeg lige har fået at vide, at min ældre nabodame nu har oversvømmelse i sin kælder. Det er mange år siden, vi har set så høj vandstand.

Aldrig har jeg set vandstanden så høj som nu, der er mærker på spunsen ved Søholt Bæk, hvor man hele tiden kan se, hvor høj vandstanden er.

Efter den fejlslagne entreprenøraftale om grødeskæring må man da gøre noget andet, før vi alle får vand i kældrene. Hvad vil forsikringsselskaberne sige? Jeg skrev på et tidspunkt, at man i Lemvig kommune havde anskaffet en båd, der både kunne skære dybt og smide grøden op, det er jo lige så vigtigt, at det anvendes til gødning hos de lokale landmænd. Dette skib var både hurtig og effektiv, så endnu engang, prøv da at kontakte Lemvig Kommune og hør, hvad man kan gøre.

Situationen på Trækstien er uholdbar, med alle vore broer under vand, og hvad med den nye Træksti, skal den bare svømme væk?

Den eneste fordel ved den høje vandstand er, at man hurtigt får slået græsset!